Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7 Free time Online

Ôn tập từ vựng Unit 1 lớp 7

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7 Free time do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập Tiếng Anh lớp 7 Smart World tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7 Free time Online.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Fill in the blanks with the corect preposition in the box

  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 Free time Online

 • Question 1:

  The post office is ______________ the library.

 • Question 2:

  The undreground station is ______________ the cafe.

 • Question 3:

  The theater is ______________ the street

 • Look at the picture and choose the correct answer
 • Question 1:

  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 Free time Online

 • Question 2:

  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 Free time Online

 • Question 3:

  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 Free time Online

 • Question 4:

  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 Free time Online

 • Question 5:

  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 Free time Online

 • Choose each definition/description with the correct word or phrase.
 • Question 1: People go there to buy some fresh food.
 • Question 2: You can play volleyball, badminton and table tennis here.
 • Question 3: People go there to practice ice-skating skills.
 • Question 4: You can go swimming in this place.
 • Question 5: It’s a place where you can watch a play.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

Lớp 7

Xem thêm