Trắc nghiệm Unit 8 lớp 7 Festivals around the world Online

Bài tập bổ trợ i-Learn Smart World 7 Unit 8

Trắc nghiệm Unit 8 lớp 7 Festivals around the world Online do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm Unit 8 lớp 7 Festivals around the world Online.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the word which has a different stress pattern from the others
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Choose the correct answer.
 • 1.

  People of __________ minorities in Phu Yen celebrate Hoi Mua Festival every March.

 • 2.

  A lot of cultural and _________ activities are held as part of the Flower Festival in Da Lat.

 • 3.

  La Tomatina is a ________ festival to celebrate the tomato harvest.

 • 4.

  People put pumpkin ______ outside the homes during Halloween.

 • 5.

  The of the Rio Carnival is the Samba Parade.

 • Complete the following sentences with the correct form of the words in brackets.
 • 1.

  She gave a wonderful _________ as the Iron Lady – the former British Prime Minister Margaret Thatcher. (perform)

  performance
 • 2.

  The Chinese New Year marks the ________ of spring and the start of the Lunar New Year. (begin)

  beginning
 • 3.

  Street are decorated with ________ lights and red banners. (colour)

  colourful
 • 4.

  It is in ________ America to eat turkey on Thanksgiving Day. (tradition)

  traditional
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.677
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Online

  Xem thêm