Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7 Hobbies Online

Ôn tập từ vựng Unit 1 lớp 7

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7 Hobbies do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7 Hobbies.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer A, B, C or D
 • Question 1: My mother likes _______________ yoga every day.
 • Question 2: Collecting cars is a(n) ________ hobby. It costs a lot of money. 
 • Question 3: This a hobby that is actually a part of the craft of decarating eggs.
 • Question 4: Bulding dollhouses make me happy and it is also a ____________ activity.
 • Question 5: _____________ coins is an interesting hobby.
 • Question 6: David plays badminton with his friends two ___________ a week.
 • Question 7: They ask their classmates to __________ about their hobbies.
 • Question 8: Sara and Mary are _____________ of a mountain climbing club.
 • Question 9: I _____________ collecting dolls to stamps.
 • Question 10: Can you arrange these ___________ and bring the vase into the room?
 • Question 11: Many teenagers are not much __________ in reading books, except for what they are made to read at school
 • Question 12: I like reading books __________ this is a good way to get information.
 • Question 13: John and his friends are singing, dancing and __________ to their favorite songs.
 • Question 14: I often go to the school __________ to borrow books in my free time.
 • Question 15: I've never seen such an interesting __________ before.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
44 10.979
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • huy hoàng bùi
  huy hoàng bùi

  hay vãi ò 

  Thích Phản hồi 08:23 24/08
  • Thuy Ngan
   Thuy Ngan

   hay 


   Thích Phản hồi 26/10/22

   Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Online

   Xem thêm