Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 7 Music and Arts Online

Ôn tập từ vựng Unit 4 lớp 7

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 7 Music and Arts Online do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 7 Music and Arts Online. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7 Heathy Living, Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7 Hobbies.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Choose the correct answer
 • Question 1:

  Dong Ho paintings are made on _________ paper with beautiful _________ colors.

 • Question 2:

  Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken ________ almost every year and has grown in size.

 • Question 3:

  The puppet shows present ________ themes of Vietnamese villages.

 • Question 4:

  The group is _______________ for their albums and tours around the world.

 • Question 5:

  Saxophones are used mainly for __________ jazz music.

 • Question 6:

  I went to the 3D __________ last weekend. The paintings were excellent!

 • Question 7:

  He is very good at drawing ............ He often draws his parents and friends.

 • Question 8:

  She can play some musical ............. such as guitar, piano and cello.

 • Question 9:

  Do you know the national .............. of the Viet Nam? - Yes. It's Tien Quan Ca.

 • Question 10:

  She' s looking ................ to recieving the letter from her mother.

 • Question 11:

  Some people should take notice of the main content in the discussion. They just talk about ............. things.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Không ổn rồi!

Qua kết quả trên, bạn chưa nắm chắc lý thuyết bài học này. Nhưng đừng lo nha. Hãy học lại Lý thuyết tại đây: Từ vựng Unit 4 lớp 7 Music And Arts

Kết quả

Rất tốt!

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem!

Xác nhậnBài tiếp: Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7 Community Service

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Đánh giá bài viết
1 817
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm