Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Review

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 8 Review

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Review. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Review

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C)

(Bạn sẽ nghe năm đoạn hội thoại. Mỗi hội thoại sẽ nghe hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi hội thoại. Với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C))

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Review

Gợi ý đáp án

1. C

2. C

3. B

4. B

5. A

Reading

a. Read about the festival. Write one word for each blank

(Đọc đoạn văn về lễ hội. Viết một từ cho từng chỗ trống)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Review

Gợi ý đáp án

1. will

2. and

3. a

4. out

5. from

Vocabulary

Match the words with the definitions

(Nối các từ với các định nghĩa)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Review

Gợi ý đáp án

1. d

2. f

3. e

4. c

5. g

6. h

7. b

8. a

Grammar

a. Write sentences using the Future Simple

(Viết các câu sử dụng thì Tương lai đơn)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Review

Gợi ý đáp án

1. The next Lantern Festival will begin on November 19th

2. There will be a party after the festival at 8 p.m.

3. Groovy Groo won’t/ will not participate in the festival this year.

4. You won’t/ will not be disappointed with the Festival of Lights.

5. Will G Start perform on the opening night?

b. Write sentences with different from or like using the table

(Viết các câu với different from hoặc like sử dụng thông tin trong bảng)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Review

Gợi ý đáp án

1. The lucky color in Spain is different from that in Argentina.

2. The lucky food in Spain is grapes. That’s different from Argentina.

3. Spanish people eat 12 grapes at midnight for good luck. That’s different from Argentina.

4. People in Argentina start the new year with their right foot, like Spanish people, for good luck.

Pronunciation

a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others

(Khoanh tròn từ có phần bị gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Review

Gợi ý đáp án

1. B

2. A

3. B

b. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

(Khoanh tròn từ có trọng âm khác với các từ còn lại cho từng câu hỏi sau)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Review

Gợi ý đáp án

4. B

5. C

6. B

Xem tiếp: Unit 9 Lesson 1 English in the world MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 8 Review Festivals Around the World, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
1 1.523
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Đăng Khoa
    Đăng Khoa

    bạn ơi cho hỏi sao cái câu 3 phần review listening unit 8 sao cho câu B vậy ạ

    Thích Phản hồi 20:44 15/03

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm