Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Review

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 7 Review

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Review. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Review

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

You will hear a man talking about transportation in London. Listen and fill in the blanks. You will hear the information twice.

(Bạn sẽ nghe một người nói về giao thông ở Luân Đôn. Nghe và điền chỗ trống. Bạn sẽ nghe thông tin hai lần.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Review

Gợi ý đáp án

1. Martin

2. stops

3. card

4. Airport

5. convenient

Reading

Read the email about a trip to an amusement park. Write one word for each blank.

(Đọc email về chuyến đi đến công viên giải trí. Viết một từ vào chỗ trống.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Review

Gợi ý đáp án

1. Are

2. to

3. in

4. by

5. but

Vocabulary

Match the words with the descriptions.

(Nối từ với mô tả.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Review

Gợi ý đáp án

1. b

2. d

3. f

4. h

5. a

6. g

7. c

8. e

Grammar

a. Circle the correct words

(Khoanh tròn các từ đúng)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Review

Gợi ý đáp án

1. mine

2. her

3. hers

4. Our

5. yours

b. Write sentences using the prompts.

(Viết câu sử dụng gợi ý.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Review

Gợi ý đáp án

1. My big blue backpack is new.

2. It is her old red suitcase.

3. This new orange bag is yours.

4. Your bag is not as new as mine.

5. The train is not as fast as the plane

6. The subway is not as comfortable as the train.

Pronunciation

a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh từ được gạch chân có phần phát âm khác với các từ còn lại .)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. C

b. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

(Khoanh tròn từ khác với ba từ còn lại ở vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau đây.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Review

Gợi ý đáp án

4. B

5. C

3. B

Xem tiếp: Soạn Unit 8 Lesson 1 Festivals Around the World MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 7 Review Transportation. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Đánh giá bài viết
3 2.567
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm