Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 4 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 4 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Number the pictures. Listen and repeat

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

E. 1

Lời giải chi tiết

1. car wash (rửa xe)

2. bake sale (bán bánh)

3. craft fair (hội chợ thủ công)

4. talent show (biểu diễn tài năng)

5. fun run (chạy gây quỹ)

b. Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat.

(Khoanh tròn các định nghĩa đúng cho các từ bị gạch chân. Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. A

c. In pairs: Discuss and add more events to the box

(Theo cặp: Thảo luận và thêm nhiều sự kiện hơn vào hộp)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

A: How about a fun run?

(Bạn nghĩ sao về sự kiện chạy từ thiện?)

B: Great!

(Tuyệt!)

A: How about a talent show?

(Vậy còn buổi biểu diễn tài năng?)

B: Good! I can sing and dance.

(Hay! Tôi có thể hát và nhảy.)

Reading

a. Read the article and choose the best headline

(Đọc bài viết và chọn tiêu đề thích hợp nhất)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Help Us Bring Happiness to Children!

b. Now, read and write Yes, No or Doesn’t say

(Bây giờ, đọc và biết Có, Không hoặc Không đề cập)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Doesn’t say

2. No

3. No

4. Yes

5. Yes

 

c. In pairs: Which of the two events would you like to take part in?

(Theo cặp: Hai sự kiện nào bạn muốn tham gia?)

Grammar

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Nội dung bài nghe

B: I think we should organize a fun run.

G1: How about selling cakes?

G2: Let’s wash cars!

b. Fill in the blanks with Let’s, should, or How about

(Điền vào chỗ trống với Let’s, should hoặc How about)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Let’s

2. How about

3. Let’s

4. How about

5. should

6. Let’s

c. Circle the correct words

(Khoanh tròn các từ đúng)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Let’s

2. shouldn’t

3. Let’s not

4. should

5. shouldn’t

6. Let’s

d. In pairs: Ask and answer

(Theo cặp: Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Pronunciation

a. Stress the first word in coumpound nouns

b. Listen to the words and focus on the underlined words

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

c. Listen and cross out the word that doesn’t follow the note in “a”

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

d. Read the words with the correct stress to a partner

Practice

a. Ask and answer using the questions and the prompts

(Hỏi và trả lời sử dụng các câu hỏi và các gợi ý)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

b. Practice with your own idea

(Thực hành với ý tưởng của riêng bạn)

Speaking

a. You’re planning a charity event for your community. In threes: Discuss and decide who you wan to help, then plan your event and complete the poster

(Bạn đang kế hoạch một sự kiện từ thiện cho cộng đồng của bạn. Làm việc theo nhóm ba: Thảo luận và quyết định bạn muốn giúp ai, sau đó lập kế hoạch cho sự kiện của bạn và hoàn thành tấm áp phích)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

A: What kind of charity event should we organize?

(Sự kiện tình nguyện nào chúng ta nên tổ chức?)

B: Let’s have a talent show.

(Chúng ta hãy tổ chức một buổi biểu diễn tài năng.)

C: Do we need any volunteers?

(Chúng ta có cần những tình nguyện viên không?)

A: Yes, we need people to take photos.

(Có, chúng ta cần người chụp ảnh.)

B: What should we call our talent show?

(Chúng ta nên gọi buổi biểu diễn tài năng gây quỹ là gì?)

C: How about “Sing for the Children!”?

(Bạn nghĩ sao về “Hát vì trẻ em”?)

A: Great!

(Tuyệt)

B: Where and when will we organize it?

(Chúng ta sẽ tổ chức ở đâu và khi nào?)

C: How about organizing outdoor next month?

(Bạn nghĩ sao khi tổ chức ngoài trời vào tháng tới?)

A: That’s great!

(Thật tuyệt!)

b. Share with the class

(Chia sẻ với cả lớp)

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 2 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
13
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • lai tran
    lai tran

    👍👍👍

    Thích Phản hồi 10:05 04/08

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Lớp 7

Xem thêm