Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 5 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

a. Number the pictures. Listen and repeat

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Gợi ý đáp án

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

E. 8

F. 1

G. 2

H. 7

b. In pairs: Practice saying units of measurement with the ingredients using the numbers below.

(Theo cặp: Thực hành nói các đơn vị đo lường với các thành phần bằng cách sử dụng các con số dưới đây.)

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Gợi ý đáp án

Three tablespoons of oil. (3 thìa canh dầu)

100 grams of flour. (100g bột mì.)

200 milliliters of water. (200ml nước.)

Listening

a. Listen to Logan talking to his mom. Where are they?

(Nghe Logan nói chuyện với mẹ. Họ đang ở đâu?)

Bài nghe

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. At home

Nội dung bài nghe

Logan: Can we make spaghetti tonight, Mom?

Mom: Yes, we can...but we need to buy some first.

Logan: How much do we need?

Mom: Let's see... We need four hundred and fifty grams.

Logan: Sorry, how much?

Mom: Four hundred and fifty grams. That's one box.

Logan: OK. What else do we need?

Mom: Do you want to have spaghetti and spicy tomato sauce?

Logan: Not spicy.

Mom: No problem. We need some tomatoes, then.

Logan: How many?

Mom: Five. We also need some oil. Do we have enough?

Logan: How much do we need?

Mom: Six tablespoons.

Logan: Then we need to buy a new bottle of oil. Add it to the shopping list.

Mom: OK. Add four onions to the list, too.

Logan: Sure. So we need one box of spaghetti, tomatoes... Sorry, how many tomatoes?

Mom: Five.

Logan: Five tomatoes, oil, and four onions. Is that all?

Mom: Yes. Now, finish your homework and then we can go shopping.

b. Now, listen and write the amounts or quantities they need.

(Bây giờ, nghe và viết số lượng họ cần.)

Bài nghe

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. 450 g

2. five

3. one bottle

4. four

c. In pairs: What do you usually buy at the supermarket?

(Theo cặp: Bạn thường mua gì ở siêu thị?)

Bài nghe

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Grammar

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

b. Circle the correct words.

(Khoanh từ đúng.)

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. much

2. many

3. much

4. many

5. many

6. much

c. Look at the table of ingredients you need. Read the answers and write the questions.

(Nhìn vào bảng các thành phần bạn cần. Đọc câu trả lời và viết các câu hỏi.)

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. How much butter do we need?

2. How many eggs do we need?

3. How much flour do we need?

4. How much oil do we need?

5. How many lemons do we need?

6. How much sugar do we need?

d. In pairs: What ingredients are in your fridge? How much/many?

(Theo cặp: Những thành phần nào có trong tủ lạnh của bạn? Bao nhiêu?)

Pronunciation

a. Focus on the /sp/ sound.

(Chú ý cách phát âm /sp/.)

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe từ và chú ý những chữ được gạch chân.)

Bài nghe

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

c. Listen to the /sp/ sound. Find and note down three more words with the same sound.

(Nghe từ có phát âm /sp/. Tìm và ghi bên dưới hơn 3 từ với cách phát âm tương tự.)

Bài nghe

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

d. Read the words in "c." with the sound noted in "a." to a partner.

(Đọc từ trong phần “c” với âm chú ý trong phần “a” với bạn đồng hành.)

Practice

Ask and answer using the recipes.

(Hỏi và trả lời bằng cách sử dụng các công thức nấu ăn.)

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Speaking

a. In pairs: Student B, p.119 File 3. Student A, you're helping your friend cook lemon pancakes. You have the recipe and your friend is preparing the ingredients. Look at the recipe for lemon pancakes and answer Student B's questions.

(Theo cặp: Học sinh B, file 3 trang 119. Học sinh A đang giúp bạn mình làm bánh kếp chanh. Bạn có công thức và bạn bè đang chuẩn bị thực đơn. Nhìn công thức làm bánh kếp chanh và trả lời câu hỏi của học sinh B.)

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

b. Swap roles. Student A, ask Student B what you need to make spaghetti and beans, then write the recipe in your notebook.

(Hoán đổi vai trò. Học sinh A hỏi học sinh B cần những gì để làm mì ống và đậu, sau đó viết công thức nấu ăn vào vở ghi chép của em.)

Unit 5 Food and Drinks Lesson 1

Xem tiếp: Unit 5 Food and Drinks Lesson 2 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 5 Food and Drinks Lesson 1. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm