Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 6 Review

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

You will hear five short conversations. You will hear each conservation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B or C)

(Bạn sẽ nghe năm đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi đoạn hội thoại hai lần. Có một câu hỏi cho từng hội thoại. Với mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng (A, B hoặc C))

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. C

4. B

5. A

Reading

Read the article about Anna’s school year. Choose the correct answer (A, B, or C)

(Đọc bài báo về năm học của Anna. Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

1. B

2. B

3. C

4. C

Vocabulary

Circle the correct words

(Khoanh tròn các từ đúng)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

1. disappointed

2. presentation

3. book report

4. failed

5. homework

6. passed

7. surprised

8. project

Grammar

Underline the mistakes and write the correct answers on the lines

(Gạch chân các lỗi sai và viết các câu trả lời đúng vào các dòng)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

1. then => because

2. real => really

3. so => because/ that

4. has => have

5. had => have

6. however => because

Pronunciation

a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others

(Khoanh tròn từ có phần bị gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

1. D

2. C

3. A

b. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

(Khoanh tròn từ có trọng âm khác với các từ còn lại cho từng câu hỏi)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

4. B

5. C

6. C

Xem tiếp: Soạn Unit 7 Lesson 1 Transportation MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 6 Review Education. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Đánh giá bài viết
13 1.657
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm