Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 3 Review

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A,B or C)

(Bạn sẽ nghe năm đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi hội thoại hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi hội thoại. Mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. A

3. C

4. C

5. C

Nội dung bài nghe

Meg: Hey Matt. What are you liddtening to?

Matt: Oh, just some jazz. It’s my favourite. Do you like it, Meg?

Meg: Yes, I do like it. I also like reggage, but I like RnB the most.

Matt: How about your dad? What does he like?

Meg: Well. He likes RnB, but he loves reggae the most.

Matt: How about your mom? You told me that she could play the guitar and sing country songs pretty well.

Meg: Yeah, but she likes pop more than any other kinds of music. She always listens to it. And she can dance to hip hop, too.

Matt: Your mom’s really talented. How about your sister?

Meg: My sister’s really interested in classical music. She always plays her favorite songs on the piano. She doesn’t like rock at all. She thinks it’s too noisy. But my grandfather loves rick. He thinks it’s the most interesting kind of music ever.

Matt: Oh cool!

Reading

Read the paragraph. Choose the best word (A, B or C) for each space

(Đọc đoạn văn. Chọn từ thích hợp (A, B hoặc C) cho mỗi chỗ trống)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. A

4. A

5. C

Vocabulary

a. Number the pictures

(Đánh số các bức tranh)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review

Gợi ý đáp án

A. 6

B. 2

C. 1

D. 5

E. 4

F. 3

Grammar

a. Underline the mistakes and write the correct answers on the lines

(Gạch chân các lỗi sai và viết các câu trả lời đúng)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review

Gợi ý đáp án

1. are => do

2. likes - hates => like - hate

3. doesn’t => don’t

4. don’t - think => doesn’t - thinks

5. is => Does

6. he => is

b. Write sentences using the prompts

(Viết các câu sử dụng các gợi ý cho trước)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review

Gợi ý đáp án

1. There’s music festival in our town in January.

2. G Star’s show is at 1 p.m on January 20th .

3. Would you like to go to my birthday party on Friday evening?

4. My friend’s birthday is in March.

5. My parents enjoy listening to country music in their free time.

Pronuncaiton

a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh tròn từ được gạch có phát âm khác với các từ còn lại)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review

Gợi ý đáp án

1. D

2. D

3. C

b. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of following questions.

(Khoanh tròn từ có trọng âm khác với các từ còn lại)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review

Gợi ý đáp án

4. B

5. C

6. D

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Review. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
9 6.844
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm