Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 3 Lesson 3

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

a. Listen to a boy talking about Avengers: Endgame. Choose the correct answer

(Nghe một cậu bé nói chuyện về bộ phim Avengers: Endgame. Chọn câu trả lời đúng)

Bài nghe

Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

3. both positive and negative

Nội dung bài nghe

B: Avengers: Endgame is a Marvel movie. It is set in the present. It stars Robert Downey Jr. as Iron Man. He is the leader of the superheroes and does a lot of cool things! Chris Hemsworth is Thor, the god of thunder. He is very strong and very funny. The movie is about a team of superheroes and their adventures. The best things in Endgame are the characters. They are awesome! Each superhero comes from their own movie. We know all about them, so none of them are boring. The special effects are fantastic and the action sences are exciting! The acting is great. But the music is boring and the movie isn’t very colorful for a superhero movie. This movie is pretty good and all Marvel fans will enjoy it.

b. Now, listen and draw lines to connect the ideas

(Bây giờ hãy nghe và vẽ các đường để nối các ý kiến)

Bài nghe

Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

Robert Downey Jr - Does cool things

Thor - Funny and strong

Characters - Awesome

Special Effects - Fantastic

Music - Boring

Reading

a. Read the movie description and answer the question. Did the writer enjoy the movie?

(Đọc mô tả phim và trả lời câu hỏi. Có phải người viết đã thích bộ phim này không?)

Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Yes

b. Now, read and circle True or False

(Bây giờ hãy đọc và khoanh tròn Đúng hoặc Sai)

Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. False

2. True

3. False

4. False

5. True

Writing Skill

Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3

Read the movie description and rewrite it in the correct order

(Đọc mô tả phim và viết lại theo đúng thứ tự)

Gợi ý đáp án

The Jungle Book is a Disney movie.

It is set in the jungles of India. The star is Neel Sethi as Mowgli. He grows up in the jungle. A group of wolves looks after him. In the movie he meets a lot of animal friends. They are kind, but an evil tiger wants to kill Mowgli.

The movie has some great music and the acting is fantastic. This is a movie for children, but everyone will like it.

(The Jungle Book là một bộ phim của Disney. Nó lấy bối cảnh trong những khu rừng rậm của Ấn Độ. Ngôi sao là Neel Sethi trong vai Mowgli. Anh ấy lớn lên trong rừng. Một bầy sói chăm sóc anh ta. Trong phim anh ấy gặp rất nhiều bạn động vật. Họ tốt bụng, nhưng một con hổ dữ muốn giết Mowgli.

Phim có âm nhạc tuyệt vời và diễn xuất đáng kinh ngạc. Đây là một phim dành cho trẻ em, nhưng mọi người sẽ thích nó.)

Planning

Make notes about a movie you did not like in the table below

(Ghi chú về một bộ phim bạn không thích trong bảng dưới đây)

Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3

Writing

Now, use your notes to write a movie description. Write 60 to 80 words

(Bây giờ, sử dụng ghi chú của bạn để viết mô tả một bộ phim. Viết 60 đến 80 từ)

Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

Beauty and the beast is a Disney movie. It is set in ancient London. The star is Emma Watson. She was born in a poor family and live with her old father. She was very beautiful. The music is perfect, special effects are incredible. But there isn't any new plot compared with the animated version.

Xem tiếp: Giải Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 1 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World 7 Workbook Unit 3 Lesson 3.

Đánh giá bài viết
23 7.651
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 7

    Xem thêm