Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 10 Lesson 3

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

a. Listen to two students talking. What is the main idea of the talk?

(Nghe hai học sinh nói chuyện. Ý chính của bài nói chuyện là gì?)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. To suggest the city should use more renewable energy.

b. Now, listen and write True or False.

(Bây giờ, hãy nghe và viết Đúng hay Sai.)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. True

2. False

3. False

4. True

Reading

a. Read Jane's email and circle the best summary.

(Đọc email của Jane và khoanh tròn bản tóm tắt hay nhất.)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. How to make Blackford more eco-friendly

b. Read and answer the questions.

(Đọc và trả lời câu hỏi.)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Mayor Johnson

2. 80%

3. hydropower

4. a river

Writing Skill

Read the email below, then rewrite it using formal language.

(Đọc email bên dưới, sau đó viết lại nó bằng ngôn ngữ trang trọng.)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3

Planning

Read about Frostwich. Complete the table with two energy sources you want to change, what you want to change them to, and why.

(Đọc về Frostwich. Hoàn thành bảng với hai nguồn năng lượng bạn muốn thay đổi, nguồn năng lượng bạn muốn thay đổi và lý do tại sao.)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3

Writing

Now, write an email to Mayor Snow of Frostwich to suggest changing energy sources. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, hãy viết email cho Thị trưởng Snow của Frostwich để đề nghị thay đổi các nguồn năng lượng. Viết từ 60 đến 80 từ.)

Gợi ý đáp án

Dear Mayor Snow,

My name is Mia. I am a student of Frostwich South Public School. I am writing about pollution in our town. Currently, Frostwich gets 50% of its energy from oil. This causes air pollution and causes many people to get sick. Frostwich should switch to solar energy as it is sunny for most of the year. We also use too much coal in the winter. I think we should use wind energy.

Sincerely,

Mia

Xem tiếp: Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Review MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
5 306
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm