Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 10 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

Complete the table and write the words.

(Hoàn thành bảng và viết các từ.)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. nuclear power

2. dangerous

3. power plant

4. solar pannel

5. wind turbine

6. clean to run

7. cheap to build

8. expensive to run

9. noisy

Reading

a. Read the text. What's the best title?

(Đọc văn bản. Tiêu đề tốt nhất là gì?)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

2. The Use of Energy Sources: Before and Now

b. Now, read and choose the answers.

(Bây giờ, hãy đọc và chọn câu trả lời.)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. b

2. c

3. a

4. c

5. b

Grammar

a. Look at the table and write sentences.

(Nhìn vào bảng và viết câu.)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Coal causes pollution and it's expensive to build power plants.

2. Nuclear power is quite cheap to run /is clean to run, but it is very expensive to build a power plant./it can be dangerous.

3. Wind power is renewable and it is cheap to run.

4. Wind power needs wind and it is noisy.

5. Solar power is cheap to run/is clean to run but it is quite / it needs sun.

b. Unscramble sentences

(Sắp xếp lại các câu)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Nuclear power is cheap and clean to run.

2. Solar power is clean to run, but it's quite expensive to build solar panels

3. Hydropower is clean to run, but it's expensive to build a power plant.

4. Natural gas is cheap to run and cheap to build a power plant.

5. Wind power is cheap to run, but wind turbines can be noisy.

Writing

What sources of energy does your city/town use? What are their advantages and disadvantages? Write 60 to 80 words.

(Thành phố / thị trấn của bạn sử dụng những nguồn năng lượng nào? Ưu điểm và nhược điểm của chúng là gì? Viết từ 60 đến 80 từ.)

Gợi ý đáp án

My city uses energy from hydropower and solar power. Hydropower is clean to run, but it's expensive to build hydropower plants. They also affect the environment and wildlife. Fish, birds and animals may lose their home. Solar power is renewable and clean, but it's quite expensive to build solar panels. Also, solar panels don't work at night or when it's raining.

Xem tiếp: Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 3 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 2, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
1 545
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm