Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 10 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

Unscramble the words. Copy the letters in the numbered boxes to find the final message.

(Sắp xếp lại từ. Sao chép các chữ cái trong các ô được đánh số để tìm thẻ nhớ cuối cùng)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. coal

2. wind power

3. hydropower

4. oil

5. solar power

6. renewable energy

7. natural gas

8. non - renewable energy

9. sources of energy

Listening

a. Listen to Melissa talking to Harry.Which sources of energy does Garden City use more?

(Nghe Melissa nói chuyện với Harry. Garden City sử dụng nhiều nguồn năng lượng nào hơn?)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

2. non - renewable source of energy

b. Now, listen and circle.

(Bây giờ, nghe và khoanh tròn)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. B

4. A

b. Look at the table and fill in the blanks with more or less.

(Nhìn vào bảng và điền vào ô trống more hoặc less.)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. less

2. less

3. more

4. more

5. more

b. Write comparative sentences using the prompts and the table in Task a.

(Viết các câu so sánh bằng cách sử dụng lời nhắc và bảng trong Bài tập a.)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Franklin uses more wind power than Spring Town.

2. Fairview gets less energy from oil than Franklin.

3. Spring Town uses more hydropower than Franklin.

4. Franklin uses less coal than Spring Town.

5. Fairview gets less energy from wind power than Franklin.

Writing

Write five sentences to compare Blue City and Sun City.

(Viết năm câu để so sánh Thành phố Xanh và Thành phố Mặt trời.)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Blue City uses less solar power than Sun City.

Sun City gets less energy from coal than Blue City.

Blue City uses more oil than Sun City.

Sun City gets less energy from natural gas than Blue City.

Sun City uses more wind power than Blue City.

Xem tiếp: Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 2 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Lesson 1, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
1 510
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm