Bài tập câu mệnh lệnh với more và less lớp 7

Công thức câu mệnh lệnh

Bài tập câu mệnh lệnh với more và less - Imperatives with more and less do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến bám sát ngữ pháp trong Tiếng Anh 7 mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập câu mệnh lệnh với more và less lớp 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Lý thuyết mệnh lệnh cách với more và less (Imperatives with more and less)

1. Định nghĩa

- Câu mệnh lệnh có tính chất sai khiến hay gợi ý làm việc gì đó

- Được hình thành bắt đầu bằng một động từ nguyên thể không có "to".

2. Cấu trúc

V+ more + danh từ đếm được và danh từ không đếm được

V+ less + danh từ không đêm được

II/ Bài tập vận dụng

Exercise 1: Complete the sentences using more or less.

1. Smoking can lead to lung cancer, so smoke ___________.

2. She looks very tired after coming back from work. She should rest ___________.

3. If you wash your hands ___________ than you will be less chance of having flu.

4. Eat___________fruits and vegetables.

5. Sleep___________and don't go to bed too late

6. Spend___________time on TV and pay__________attention to your siblings.

7. Have some __________ yogurt. It will be good for your stomach

8. Eat __________ high-fat food to avoid obesity.

9. Exercise __________ , and count calories when eating. This can help you lose weight.

Exercise 2: Match

A

B

1. Keep warm

A. and she learns a lot from reading books.

2. Unfasten your seatbelt

B. but we don't buy anything.

3. Emily has an enquiring mind

C. or you will have the flu.

4. At times, my friends and 1 go shopping

D. but sometimes they can't escape predators such as lions.

5. Zebras are fast-moving animals

E. and leave the car.

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. Be/ you/ confident/ more/ will/ perform/ and/ better.

_____________________________________

2. so/I/ ,/ more time/ my family/ with/ less time/ computer/ on/I/ spend/ have

_____________________________________

3. his mother/ let/ him go/ but/Tom/ to go/ doesn't/ wants/ to/ the party

_____________________________________

4. singer/ is/ a/ Louis/ good/ brilliant/ a/ actor/ and/ is/ he

_____________________________________

III/ Đáp án bài tập vận dụng

Exercise 1: Complete the sentences using more or less.

1. less

2. more

3. less

4. more

5. more

6. less- more

7. more

8. less

9. more

Exercise 2: Match

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. Be more confident and you will perform better.

2. I spend more time on computer, so I have less time with my family.

3. Tom wants to go to the party but his mother doesn’t let him go.

4. Louis is a good singer and he is a brilliant actor.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài tập câu mệnh lệnh với more và less. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
11 2.829
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm