Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 2

Bài kiểm tra 15 phút Unit 2 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. A lot of young people often ................... on the weekends.

A. sleep in

B. pay attention

C. stay in shape

D. put on weight

2. Running uses more ................... than cycling.

A. weight

B. food

C. triathlon

D. calories

3. You aren’t fat, so you don’t need to go on a ...................

A. weight

B. vegetarian

C. myth

D. diet

4. It is said that ................... is bad for our health.

A. junk food

B. calorie

C. compound

D. conjunction

5. Water is very ................... to our bodies.

A. bad

B. essential

C. necessary

D. Both B &C are correct.

Make sentences using the words and phrases given

1. Eat / healthy / diet / and / do / exercise / regularly / help / you / stay / healthy.

___________________________________________________

2. We / need / calories / or / energy / do / things / every day.

___________________________________________________

3. We / should / balance / calories / we / get / from / food / with / calories / we / use / physical activity.

___________________________________________________

4. Eat / healthy / balanced / diet / be / important / part / maintain / good / health.

___________________________________________________

5. Eat / less / sweet / food / and / eat / more / fruit / vegetables.

___________________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 2

Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. D

3. D

4. A

5. B

Make sentences using the words and phrases given

1. Eating healthy diet and doing exercise regularly help you stay healthy.

2. We need calories or energy to do the things every day.

3. We should balance the calories we get from food with the calories we use through physical activity.

4. Eating a healthy, balanced diet is an important part of maintaining good health.

5. Eat less sweet food and eat more fruit and vegetables.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 2 lớp 7 nâng cao: Health, Bài tập Unit 2 lớp 7 nâng cao: Health (số 2) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
1 1.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm