Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 5

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 5 để các bạn cùng tham khảo và làm tài liệu ôn tập. Tài liệu được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng làm bài viết dưới đây nhé.

 • Câu 1.

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7 - 1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

 • Câu 2.

  Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939?

 • Câu 3.

  Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho phong trào cách mạng Đông Dương giai đoạn 1936 - 1939?

 • Câu 4.

  Ai là người viết tác phẩm “Tự chỉ trích”?

 • Câu 5.

  Chiến tranh thế giới II bùng nổ vào thời gian nào?

 • Câu 6.

  Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương nào?

 • Câu 7.

  Hội nghị Trung ương 6 (11 - 1939) họp tại đâu?

 • Câu 8.

  Quân đội phát xít Nhật vào xâm lược nước ta tháng, năm nào?

 • Câu 9.

  Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ngày nào?

 • Câu 10.

  Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa là ngày nào?

 • Câu 11.

  Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) vào thời gian nào?

 • Câu 12.

  Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) được thành lập năm nào?

 • Câu 13.

  Bạn hãy cho biết tên gọi của các tổ chức quần chúng trong mặt trận Việt Minh?

 • Câu 14.

  Mặt trận Việt Minh ra Tuyên ngôn về sự ra đời của Mặt trận vào thời gian nào?

 • Câu 15.

  Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 3.191
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN Xem thêm