Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 6

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 6 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo cũng như để làm tài liệu ôn tập.

Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn. Qua bài viết bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập thật tốt nhé. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các phần trắc nghiệm khác:

 • Câu 1.

  Lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nước với hình thức cộng hoà dân chủ tại Hội nghị nào?

 • Câu 2.

  Ai chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 - 1940?

 • Câu 3.

  Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng 5 - 1941 họp ở...................... với sự chủ trì của.......................

 • Câu 4.

  Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại Hội nghị nào?

 • Câu 5.

  Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương được quyết định thành lập tại Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng?

 • Câu 6.

  Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị nào?

 • Câu 7.

  Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương vào thời gian nào?

 • Câu 8.

  Hội nghị lần thứ Tám của Ban chấp hành Trung ương Đảng (5 - 1941) cử ai làm Tổng bí thư?

 • Câu 9.

  Một đội vũ trang nhỏ được thành lập ở Cao Bằng gồm 12 chiến sĩ được thành lập vào thời gian nào?

 • Câu 10.

  Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” vào thời gian nào?

 • Câu 11.

  Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào?

 • Câu 12.

  Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lúc đầu được thành lập có bao nhiêu chiến sĩ?

 • Câu 13.

  Việt Nam Giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào?

 • Câu 14.

  Tài liệu nào sau đây được đánh giá như một văn kiện mang tính chất cương lĩnh quân sự đầu tiên của Đảng?

 • Câu 15.

  Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ra đời khi nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 10.207
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm