Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 1

Đề kiểm tra Excel cơ bản

VnDoc đã sưu tầm và biên tập các đề thi tin học mới nhất nhằm tạo nguồn tài liệu học tập kiểm tra cũng như nâng cao kiến thức môn tin học cho độc giả. Sau đây mời các bạn tham gia làm bài test online Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 1 sau đây.

 • 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25, tại ô B2 gõ vào công thức = SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
 • 2. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc", ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức = A2+B2 thì nhận được kết quả:
 • 3. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?
 • 4. Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
 • 5. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
 • 6. Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện:
 • 7. Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
 • 8. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0), tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:
 • 9. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
 • 10. Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
 • 11. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" , tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?
 • 12. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:
 • 13. Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?
 • 14. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong", tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?
 • 15. Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?
 • 16. Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008, khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:
 • 17. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả:
 • 19. Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:
 • 20. Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
80 54.634
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Trung Nguyên
  Nguyễn Trung Nguyên

  15. Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là CÔNG THỨC ??

  Thích Phản hồi 28/08/21
  • Votnk
   Votnk

   16 ko có đáp án à


   Thích Phản hồi 21:46 24/07

   Trắc nghiệm Excel

   Xem thêm