Học MS Excel 2013 bài 24: Hàm PROPER

Học MS Excel 2013 bài 24: Hàm PROPER

Khi làm việc với Excel, bạn đã từng gặp trường hợp nhập rất nhiều thông tin họ và tên. Việc nhập họ và tên bạn phải nhập theo chuẩn, đó là phải viết hoa 1 chữ cái đầu. Tuy nhiên nếu bạn gõ lần lượt thì sẽ làm cho công việc của bạn bị chậm trễ. VnDoc sẽ giúp bạn sử dụng hàm PROPER trong Excel để viết hoa chữ cái đầu, vừa tiện dụng vừa không tốn thời gian.

Học MS Excel 2013 bài 23: Hàm LEFT

Học MS Excel 2013 bài 25: Hàm AVERAGEIF

Hàm PROPER trong Excel là hàm đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa. Hàm này có ứng dụng rất lớn trong thực tiễn.

Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách dùng, mời bạn theo dõi bài viết sau.

Hướng dẫn sử dụng hàm PROPER trong Excel

  • Cú Pháp: PROPER(text)
  • Trong Đó: Text là một chuỗi, hoặc là tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đổi.

Ví dụ hàm PROPER trong Excel

Ví dụ 1: Bạn có thể chuyển một chuỗi như sau: = PROPER("nguyễn thị thu")

Sau khi nhấn Enter chuỗi sẽ chuyển về dạng "Nguyễn Thị Thu"

Ví dụ 2: Tham chiếu đến chuỗi cần chuyển đổi. Ta có 1 danh sách như sau:

Học MS Excel 2013 bài 24: Hàm PROPER

Để chuyển các ký tự đầu tiên của cột Text thành chữ hoa ta thực hiện như sau:

+ Tại ô E5 ta gõ như sau B4=PROPER(A4) sau đó nhấn Enter ta được kết quả.

Học MS Excel 2013 bài 24: Hàm PROPER

+ Để viết hoa cho cac ô còn lại bạn bôi đen rồi sao chép công thức.

Học MS Excel 2013 bài 24: Hàm PROPER

Vậy là các bạn đã biết cách dùng hàm PROPER trong Excel để đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm Hàm DATEIF trong Excel để đếm số ngày tháng.

Học MS Excel 2013 bài 25: Hàm AVERAGEIF

Đánh giá bài viết
1 467
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm