Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 12

Bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel có đáp án

Mời các bạn luyện tập với bài tập trắc nghiệm Tin học văn phòng Microsoft Excel để nâng cao kĩ năng tin học văn phòng, phục vụ cho công việc và học tập của mình. Đề trắc nghiệm Excel gồm 10 câu hỏi khác nhau có đáp án đi kèm giúp các bạn dễ dàng đối chiếu kết quả sau khi làm xong.

Ngoài Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 12, mời các bạn tham khảo thêm một số đề trắc nghiệm tin học khác:

 • 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
 • 2. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:
 • 3. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?
 • 4. Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
 • 5. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
 • 6. Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện:
 • 6. Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
 • 7. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:
 • 8. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
 • 9. Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
 • 9. Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 920
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm