Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 11

Bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel có đáp án

Mời các bạn luyện tập với bài tập trắc nghiệm Tin học văn phòng Microsoft Excel để nâng cao kĩ năng tin học văn phòng, phục vụ cho công việc và học tập của mình. Đề trắc nghiệm Excel gồm 10 câu hỏi khác nhau có đáp án đi kèm giúp các bạn dễ dàng đối chiếu kết quả sau khi làm xong. 

Ngoài Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 11, mời các bạn tham khảo thêm một số đề trắc nghiệm tin học khác:

 • 1. Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ để tính Tuổi cho sinh viên, ta sử dụng công thức nào sau đây?
  Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 11
 • 2. Trong Excel, ô A1 chức giá trị biểu thức ngày tháng năm như sau: 22/05/2011, giá trị trả về của công thức =DAY(A1) là bao nhiêu?
 • 3. Trong Excel, giá trị trả về của công thức =LEN("ĐH KTCN") là bao nhiêu?
 • 4. Trong Excel, ô A1 chứa giá trị 8, công thức =IF(A1>=5, "TB", IF(A1>=7, "Khá", IF(A1>=8, "Giỏi", "Xuất sắc"))) trả về kết quả bao nhiêu?
 • 5. Trong Excel có mấy loại dữ liệu?
 • 6. Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ để đếm số lượng học sinh dự thi ta sử dụng công thức nào?
  Trắc nghiệm Tin học văn phòng
 • 7. Trong Excel, công thức =INT(AVERAGE(18,12,28,4)) trả về kết quả là bao nhiêu?
 • 8. Trong Excel, công thức =MIN(2,3,7,9,e) trả về kết quả là bao nhiêu?
 • 9. Trong Excel, công thức =POWER(2,3) trả về kết quả là bao nhiêu?
 • 10. Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ giá trị trả về của công thức =C2*IF(B2<22,15%,20%) ô D2 là bao nhiêu?
  Trắc nghiệm Tin học văn phòng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.325
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm