Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 13

Bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel có đáp án

Mời các bạn luyện tập với bài tập trắc nghiệm Tin học văn phòng Microsoft Excel để nâng cao kĩ năng tin học văn phòng, phục vụ cho công việc và học tập của mình. Đề trắc nghiệm Excel gồm 10 câu hỏi khác nhau có đáp án đi kèm giúp các bạn dễ dàng đối chiếu kết quả sau khi làm xong.

Ngoài Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 13, mời các bạn tham khảo thêm một số đề trắc nghiệm tin học khác:

 • 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?
 • 2. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:
 • 3. Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?
 • 4. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?
 • 5. Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?
 • 6. Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:
 • 7. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả:
 • 8. Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:
 • 9. Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:
 • 10. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.086
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm