Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 14

Bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel có đáp án

Mời các bạn luyện tập với bài tập trắc nghiệm Tin học văn phòng Microsoft Excel để nâng cao kĩ năng tin học văn phòng, phục vụ cho công việc và học tập của mình. Đề trắc nghiệm Excel gồm 10 câu hỏi khác nhau có đáp án đi kèm giúp các bạn dễ dàng đối chiếu kết quả sau khi làm xong.

Ngoài Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 14, mời các bạn tham khảo thêm một số đề trắc nghiệm tin học khác:

 • 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
 • 2. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
 • 3. Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự:
 • 4. Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
 • 5. Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
 • 6. Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện:
 • 7. Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
 • 8. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?
 • 9. Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?
 • 10. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 743
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm