Trắc nghiệm bài Trên chiếc bè

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2: Trên chiếc bè

Mời các em học sinh luyện tập với bài Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2 Trên chiếc bè bao gồm các câu hỏi xoay quanh bài Tập đọc lớp 2 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 34 giúp các em học sinh lớp 2 luyện tập và củng cố các kiến thức về bài Trên chiếc bè, từ đó giúp các em nâng cao kĩ năng đọc hiểu đoạn văn.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề trắc nghiệm bài Trên chiếc bè qua đường link: Tập đọc lớp 2: Trên chiếc bè

 • Trên chiếc bè

  Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi, đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường.

  Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

  Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy. Nhìn hai bên bờ sông, cỏ cây và những làng gần, núi xa hiện ra luôn mới. Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi. Những ả cua kềnh cũng giương đôi mắt lồi, âu yếm ngó theo. Đàn săn sắt và cá thầu dầu thoáng gặp đâu cũng lăng xăng cố bơi theo chiếc bè, hoan nghênh váng cả mặt nước.

  Theo TÔ HOÀI

  - Ngao du thiên hạ: đi dạo chơi khắp nơi.

  - Bèo sen (bèo Nhật Bản, bảo lục bình): loại bèo có cuống lá phồng lên thành phao nổi.

  - Bái phục: phục hết sức.

  - Lăng xăng: làm ra vẻ bận rộn, vội vã

  - Váng (nói, hét, kêu): rất to, đến mức chói tai.

 • 1. Dế Mèn và Dế Trũi rủ nhau đi đâu?
 • 2. Hai người bạn đi như thế nào?
 • 3. Hai người bạn đi bằng phương tiện gì?
 • 4. Cảnh vật trong bải được miêu tả vào mùa nào?
 • 5. Mặt nước mùa thu trông ra sao?
 • 6. Cảnh vật hai bên bờ sông hiện lên như thế nào?
 • 7. Nối hai cột với nhau ứng với đặc điểm, hoạt đông của các con vật dưới nước:
  1. Những anh gọng vó

  2. Những ả cua kềnh

  3. Săn sắt, thầu dầu

  a. lăng xăng, cố bơi theo bè.
  b. đen sạm, gầy và cao.
  c. giương đôi mắt lồi
 • 1.
  Chỉ cần ghi đáp án là a, b hoặc c
  b
 • 2.
  c
 • 3.
  a
 • 8. Nối hai cột với nhau ứng với thái độ của các con vật dành cho hai chú dế:

  1. Những anh gọng vó

  2. Những ả cua kềnh

  3. Săn sắt, thầu dầu

  a. nhìn theo âu yếm.
  b. hoan nghênh váng cả mặt nước.
  c. bái phục nhìn theo.
 • 1.
  Chỉ cần điền đáp án a, b hoặc c
  c
 • 2.
  a
 • 3.
  b
 • 9. Con hãy điền thêm từ ngữ vào chỗ trống sao cho đúng với phần giải thích:

  Váng, bái phục, lăng xăng

  a. ..: phục hết sức

  b. ..: làm ra vẻ bận rộn, vội vã.

  c. ..: rất to, tới mức chói tai.

 • a.
  bái phục
 • b.
  lăng xăng
 • c.
  váng
 • 10. Nội dung của bài nói về điều gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 796
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tập đọc lớp 2 Xem thêm