Bài tập tiếng Anh lớp 2 chủ đề số đếm

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 - Tiếng Anh trẻ em

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề số đếm với hình ảnh minh họa sinh động, chắc chắn sẽ giúp các em thích thú hơn khi làm bài. Bài tập với các câu hỏi về chủ đề số đếm sẽ giúp các em củng cố và nâng cao kiến thức trên lớp nhé. Chúc các em làm bài tốt!

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 chủ đề về đồ vật, con vật

 • Bài 1: Complete the blanks
  Bài tập tiếng Anh lớp 2 chủ đề số đếm
 • 1. t __ n
  Chỉ điền chữ cái còn thiếu
  e
 • 2. ni__e
  n
 • 3. __ive
  f
 • 4. ei__ht
  g
 • 5. si__
  x
 • 6. fo__r
  u
 • 7. __even
  s
 • 8. t__o
  w
 • 9. Th__ee
  r
 • 10. o- e
  n
 • Bài 2: Count and write number and words.
  Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề số đếm
 • 2.
  Ví dụ: 6 - six
  7 - seven
 • 3.
  8 - eight
 • 4.
  10 - ten
 • 5.
  9 - nine
 • Bài 3: Put suitable number and word in the blank.
  Bài tập tiếng Anh lớp 2
 • 1.
  Ví dụ: 1 - one
  2 - two
 • 2.
  3 - three
 • 3.
  1 - one
 • 4.
  6 - six
 • 5.
  8 - eight
 • 6.
  7 - seven
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 861
Sắp xếp theo
  Tiếng Anh lớp 2 Xem thêm