Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2 là dạng đề trực tuyến bao gồm các dạng bài tập khác nhau, giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức đã học hiệu quả. Bài tập có đáp án đi kèm cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2 nằm trong bộ đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là tài liệu học tập trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong.

Tải đầy đủ tài liệu tại đây: Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 1.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2: Look and write
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

  1. _______________

  2. _______________

  3. _______________

  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

  4. _______________

  5. _______________

  6. _______________

 • 1.
  Tiger
 • 2.
  Bear
 • 3.
  Bat
 • 4.
  Duck
 • 5.
  Circle
 • 6.
  Shell
 • Exercise 3: Order the words
 • 1. he/ Is/ pilot?/ a
  Is he a pilot?
 • 2. a/ She’s/ nurse.
  She’s a nurse.
 • 3. my/ This/ kite./ is
  This is my kite.
 • 4. are/ How/ you?
  How are you?
 • 5. don’t/ I/ grapes./ like
  I don’t like grapes.
 • Exercise 4: Write “a” or “an
 • 1. ____ apple
  an
 • 2. ____ crocodile
  a
 • 3. ____ elephant
  an
 • 4. ____ umbrella
  an
 • 5. ____ garden
  a
 • Exercise 5: Read and match
  1. What’s your favorite color?A. No, it isn’t
  2. What’s your name?B. She is 35 years old
  3. How are you?C. It’s yellow
  4. Is this your ship?D. Fine, thanks
  5. How old is your mother?E. My name’s Anna
 • 1.
  C
 • 2.
  E
 • 3.
  D
 • 4.
  A
 • 5.
  B
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 1.654
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh lớp 2

  Xem thêm