Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 dành cho các em học sinh lớp 2 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 3, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. fingers

B. face

C. tomato

D. legs

1. A. grapes

B. chicken

C. apple

D. banana

1. A. pork

B. bedroom

C. garden

D. kitchen

1. A. crocodile

B. snake

C. rabbit

D. drink

5.A. fly

B. meat

C. run

D. climb

Exercise 2: Look and write

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

1. _______________

2. _______________

3. _______________

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

4. _______________

5. _______________

6. _______________

Exercise 3: Order the words

1. he/ Is/ pilot?/ a

_______________

2. a/ She’s/ nurse.

_______________

3. my/ This/ kite./ is

_______________

4. are/ How/ you?

________________

5. don’t/ I/ grapes./ like

_________________

Exercise 4: Write “a” or “an

1. ____ apple

2. ____ crocodile

3. ____ elephant

4. ____ umbrella

5. ____ garden

Exercise 5: Read and match

1. What’s your favorite color?A. No, it isn’t
2. What’s your name?B. She is 35 years old
3. How are you?C. It’s yellow
4. Is this your ship?D. Fine, thanks
5. How old is your mother?E. My name’s Anna

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. C

3. A

4. D

5. B

Exercise 2: Look and write

1. Tiger

2. Bear

3. Bat

4. Duck

5. Circle

6. Shell

Exercise 3: Order the words

1. Is he a pilot?

2. She’s a nurse

3. This is my kite

4. How are you?

5. I don’t like grapes

Exercise 4: Write “a” or “an

1. An

2. A

3. An

4. An

5. A

Exercise 5: Read and match

1. C

2. E

3. D

4. A

5. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 1, Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 1.469
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm