Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 1

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 3 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Ôn tập lớp 2 lên lớp 3 môn Tiếng Anh

Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 2 chương trình mới cả năm có đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 2 rèn luyện kỹ năng làm bài thi đồng thời ôn tập kiến thức Tiếng Anh trọng tâm lớp 2 hiệu quả.

I. Write the words in the correct order. Make questions.

0. this/ your/ bag/ Is? →Is this your bag?

1. my/ dog/ Is/ this?

→ __________________________

2. my/this/ Is/ cat?

→ __________________________

3. Is/ cake/ this/ your?

→ __________________________

4. pencil/ your/ this/ Is?

→ __________________________

5. my/ Is/ pencil case/ this?

→ __________________________

6. your teacher? Is this?

→ __________________________

II. Fill in “am; is or are”.

1. I…………… a pilot and he ……………an astronaut.

2. You a policeman and I ……………. a nurse.

3. We pupils and you ……………… students.

4. We football players and they……………… tennis players.

5. He a doctor and she ……………… an engineer.

III. Write sentences negative as the model.

0. I’m a doctor. → I’m not a doctor.

1. Miss. Loan is a nurse.

→ __________________________

2. He is a policeman.

→ __________________________

3. She is a teacher.

→ __________________________

4. Mr. Nam is a postman.

→ __________________________

5. They are singers.

→ __________________________

6. We are pupils.

→ __________________________

IV. Write the numbers.

1. 25 _________________ 6. 90 _________________

2. 48 _________________ 7. 80 _________________

3. 18 _________________ 8. 61 _________________

4. 70 _________________ 9. 44 _________________

5. 15 _________________ 10. 100 _________________

ĐÁP ÁN

I. Write the words in the correct order. Make questions.

1. Is this my dog?

2. Is this my car?

3. Is this your cake?

4. Is this your pencil?

5. Is this my pencil case?

6. Is this your teacher?

II. Fill in “am; is or are”.

1 .am/ is;

2. are/ am;

3. are/ are;

4. are/ are;

5. is/ is;

III. Write sentences negative as the model.

1. Miss. Loan is not a nurse.

2. He is not a policeman.

3. She is not a teacher.

4. Mr. Nam is not a postman.

5. They are not singers.

6. We are not pupils.

IV. Write the numbers.

1. 25 (twenty-five)

2. 48 (forty-eight)

3. 18 (eighteen)

4. 70 (seventy)

5. 15 (fifteen)

6. 90 (ninety)

7. 80 (eighty)

8. 61 (sixty-one)

9. 44 (forty-four)

10. 100 (one/a hundred)

Download Đề thi & Đáp án tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.707
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm