Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ SỐ 1
I. Nối tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)
0
1
2
3
4
5
rice
plant
chicken
parrot
sandwich
mop
           
II. Viết (2.5 pts)
umbrella flowers crab bed lion clown
…………0…lion ……
2. ……………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3.…..…………………
5………..…………………
           
III. Khoanh vào câu tr lời đúng nhất a hoặc b (2.5 pts)
0. What is this?
It is the _______.
a. music room
b. school bus
1. What is this?
It is a ___________.
a. Drum
b. tent
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. She can ________.
a. run
b. sing
3. How many _______? Two.
a. Blankets
b. pillows
4. Look at the _______.
a. sandcastles
b. umbrellas
5. This is my _______ .

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Bộ đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. 15 Đề thi cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức đã học và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Tải trọn bộ nội dung bộ đề Tiếng Anh tại đây: Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 5.125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm