Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên 3

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 dành cho các em học sinh lớp 2 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 3, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look and write

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
1.2.3.
Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
4.5.6.

Exercise 2: Look, read and color

1. They are white dogs.Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
2. They are pink teddy bears.Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
3. It’s a green iguana.Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

Exercise 3: Write, draw and match

1 h _ i _

2 e _ es

3 ea _s

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

4 n o _ e

5 m _ _ th

6 t _ _ th

Exercise 4: Order the words

1. are/ How/ you?

_________________

2. her/ Are/ socks?/ these

_________________

3. a/ He’s/ pilot.

_________________

4. your/ are/ Where/ mum and dad?

_________________

5. lunch/ haven’t/ got/ a/ box./ I

_________________

Exercise 5: Write “A” or “An”

1. ____ cat

2. ____ umbrella

3. ____ egg

4. ____ tree

5. ____ bed

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1

Exercise 1: Look and write

1. Frog

2. Kite

3. Rabbit

4. Horse

5. Doll

6. Snake

Exercise 3: Write, draw and match.

1. Hair

2. Eyes

3. Ears

4. Nose

5. Mouth

6. Teeth

Exercise 4: Order the words

1. How are you?

2. Are these her socks?

3. He’s a pilot

4. Where are your mum and dad?

5. I haven’t got a lunch box

Exercise 5: Write “A” or “An”

1. A

2. An

3. An

4. A

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 1,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.889
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm