Bài tập Tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021

Bài tập nghỉ Tết môn Tiếng Anh lớp 2

Bài tập Tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021 do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em HS rèn luyện các kiến thức, tránh quên bài sau kì nghỉ Tết dài. Mời các bạn tham khảo.

Tài liệu gồm các dạng bài tập cơ bản môn Tiếng Anh lớp 2 nhằm giúp cho các em HS không quên kiến thức trong thời gian nghỉ Tết.

Bài tập Tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Look at the picture and complete the words

 Bài tập Tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021

 Bài tập Tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021

 Bài tập Tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021

1. _ e _ k

2. e _ _

3. c _ t

 Bài tập Tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021

 Bài tập Tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021

 Bài tập Tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021

4. _ o _ k

5. m _ l _

6. _ p _ l _

Reorder the words to have correct answers

1. name/ What/ your/ is?

______________________

2. Nice/ you/ meet/ to

______________________

3. you/ How/ old/ are?

______________________

4. name/ My/ Linda/ is

______________________

5. is/ what/ it/?

______________________

Write “a” or “an”

1. ____ apple

2. ____ orange

3. ____ pen

4. ____ ruler

5. ____ cake

6. ____ ball

Choose the odd one out

1. A. bye

B. goodbye

C. hello

D. bye bye

2. A. fruit

B. orange

C. apple

D. lemon

3. A. elephant

B. fish

C. grape

D. cat

4. A. picture

B. red

C. blue

D. pink

5. A. book

B. rubber

C. ruler

D. milk

Circle the correct word

1. one hand/ hands

2. five tomatoes/ tomatos

3. two book/ books

4. two eye/ eyes

5. One faces/ face

-The end-

Đáp án bài tập Tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021

Look at the picture and complete the words

1. desk

2. egg

3. cat

4. book

5. milk

6. apple

Reorder the words to have correct answers

1. What is your name?

2. Nice to meet you

3. How old are you?

4. My name is Linda

5. What is it?

Write “a” or “an”

1. __an__ apple

2. __an__ orange

3. __a__ pen

4. __a__ ruler

5. __a__ cake

6. __a__ ball

Choose the odd one out

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

Circle the correct word

1. one hand/ hands

2. five tomatoes/ tomatos

3. two book/ books

4. two eye/ eyes

5. One faces/ face

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập tết lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập môn Tiếng Anh hay như Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2021.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm