Bài tập Tết lớp 2 môn Toán năm 2021 có đáp án

Bài luyện tập Tết Tân Sửu môn Toán lớp 2

Bài tập Tết lớp 2 môn Toán năm 2021 có đáp án bao gồm các bài ôn tập Toán 2 cho các em học sinh luyện tập trong thời gian nghỉ Tết, giúp các em nắm vững kiến thức hơn. Chúc các em học tốt!

Bài tập Tết lớp 2 môn Toán năm 2021 - Số 1

Bài 1: (1,0 điểm)

Nối mỗi số với cách đọc số đó:

Bài tập Tết lớp 2 môn Toán năm 2021 - Số 1

Bài 2: (1,0 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số liền trước của 54 là:

A. 52

B. 53

C. 55

b) Trong các số: 57; 62; 39. Số lớn nhất là?

A. 39

B. 57

C. 62

Bài 3: (1,0 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) 7 + 8 = 14

11 – 2 = 9

b) 1dm = 10cm

40cm = 40dm

Bài 4: (1,0 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 3kg + 6kg – 5kg =....?

A. 4kg

B. 6kg

C. 9kg

b) 10l – 5l – 3l =....?

A. 8l

B. 5l

C. 2l

Bài 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính:

45 + 36           38 + 25         73 - 48            81 – 49

Bài 6: (1,0 điểm). Tìm x:

a) x + 15 = 45                           b) 52 – x = 28

Bài 7: (2,0 điểm)

a) Một cửa hàng có 16 quạt điện, đã bán 9 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

Bài giải

........................................................................

.......................................................................

.........................................................................

b) Mẹ hái được 34 quả cam, chị hái được 36 quả cam. Hỏi cả mẹ và chị hái được bao nhiêu quả cam?

Bài giải

........................................................................

.......................................................................

.........................................................................

Bài 8: (1,0 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình bên:

Bài tập Tết lớp 2 môn Toán năm 2021 - Số 1

a) Số hình tam giác là :

A. 2

B. 3

C. 4

b) Số hình tứ giác là :

A. 3

B. 2

C. 4

Đáp án Bài tập Tết lớp 2 môn Toán năm 2021 - Số 1

Bài

Bài 2

Bài 4

Bài 8

a

b

a

b

a

b

Đáp án

B

C

A

C

B

A

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Bài 1: (1,0 điểm).

Nối đúng mỗi kết quả: 0,25 điểm

Bài 3: (1,0 điểm) Ghi đúng mỗi kết quả được 0,25 điểm.

a) 7 + 8 = 14                11 – 2 = 9

b) 1dm = 10cm              40cm = 40dm

Bài 5: (2,0 điểm).

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm bao gồm: đặt tính đúng, tính đúng kết quả.

Nếu tính chưa hoàn chỉnh thì chấm như sau:

- Đặt tính đúng, tính đúng kết quả nhưng không kẻ gạch ngang, không ghi dấu phép tính, trừ tối đa 0,25 điểm cho 2 phép tính.

- Không đặt tính, chỉ ghi kết quả không ghi điểm.

Bài 6: (1,0 điểm).

a) và b) Đúng kết quả mỗi câu: 0,5 điểm

Mỗi bước tính đúng: 0,25 điểm

Bài 7: (2,0 điểm).

a) và b) Viết đúng câu lời giải: 0,25 điểm.

Viết đúng phép tính, tính đúng kết quả : 0,5 điểm.

Viết đúng đáp số: 0,25 điểm.

………………………………………

Sau khi cộng toàn bài, kết quả bài kiểm tra được làm tròn như sau:

- 7,5 và 7,75 làm tròn thành 8,0.

- 8,25 làm tròn thành 8,0.

Còn tiếp

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài tài liệu Bài tập Tết lớp 2 môn Toán năm 2021 có đáp án trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 689
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ở nhà lớp 2 Xem thêm