Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo năm 2021

Bài tập Tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo năm 2021 do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em HS rèn luyện các kiến thức, tránh quên bài sau kì nghỉ Tết dài. Mời các bạn tham khảo.

Xem thêm: Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết Nối Tri Thức MỚI

Tài liệu gồm các dạng bài tập cơ bản nhằm giúp cho các em HS không quên kiến thức trong thời gian nghỉ Tết (thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo).

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Look at the picture and complete these words

 Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

 Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

 Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

1. _ o y

2. c _ r

3. _ u c k

 Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

 Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

 Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

4. e l _ p h a n t

5. f _ s h

6. _ u i t a r

 Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

 Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

 Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

7. _ u g

8. _ a n g o

9. _ e y

Write “a/ an”

1. _________ egg

2. _________ horse

3. _________ apple

4. _________ bat

5. _________ insect

6. _________ dog

Look at each picture and answer the questions

1. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

What color is it?

It is _______________

2. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

What are they?

They are ___________

3. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

How many books are there?

___________________

4. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Is it a plane?

___________________

5. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

What is this?

It’s ________________

-The end-

Đáp án bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Look at the picture and complete these words

1. boy

2. car

3. duck

4. elephant

5. fish

6. guitar

7. jug

8. mango

9. key

Write “a/ an”

1. ____an_____ egg

2. ___a______ horse

3. ____an_____ apple

4. ___a______ bat

5. ____an_____ insect

6. ___a______ dog

Look at each picture and answer the questions

1. It is red

2. They are lions

3. Three

4. Yes, it is

5. It’s a doll

Ngoài bài Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo năm 2021 trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm thêm nhiều đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 882
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm