Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án gồm nhiều đề bài, với kiến thức Tiếng Anh phù hợp với chương trình giảng dạy tiểu học, giúp các em hệ thống lại kiến thức và chuẩn bị nền tảng cho chương trình lớp trên. Mời các bạn tham khảo.

Xem thêm: Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 1

I. Bài tập hè tiếng Anh lên lớp 2 có đáp án số 1

a) Look and circle.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

b) Read, Draw and Colour

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

c) Count and Write.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

d) Circle the correct question and answer.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

3 - Complete the sentence.

I am a ______.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

ĐÁP ÁN

a) Look and circle.

1 - ruler; 2 - pencil case;

3 - book; 4 - chair;

b) Read, Draw and Colour

Các em học sinh đọc, vẽ & tô màu theo gợi ý

1 - Đó là 1 cục tẩy - Nó màu xanh lá.

2 - Đó là 1 cái bàn - Nó màu nâu.

3 - Đó là 1 tập bài. Nó màu tím.

c) Count and Write.

Three books

Eight crayons

Six rulers

d) Circle the correct question and answer.

1 - What is it?

It's a ruler.

It's blue.

2 - What are they?

They're pencils.

They're red.

3 - What are they?

They're sharpeners.

They're yellow.

4 - What is it?

It's a rubber.

It's orange.

II. Bài tập hè tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án số 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

ĐÁP ÁN

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng.

1 - cat;

2 - table;

3 - teddy bear;

4 - Circle;

5 - pencil;

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa.

1 - bicycle;

2 - Chair;

3 - Dog;

4 - robot;

5 - Pat;

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

1 - b; 2 - a; 3 - a; 4 - b; 5 - a;

III. Ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng Anh số 3

I. Look at the picture and complete the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

3. _ o r s _

4. _ a k _

Xem đáp án

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

Xem đáp án

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

III. Write

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

I can see a ________________

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

He is ____________________

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

That’s a _________________

Xem đáp án

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Trên đây là Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Nhóm tài liệu học tập lớp 1 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 1.

Đánh giá bài viết
13 29.351
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm