Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án gồm nhiều đề bài, với kiến thức Tiếng Anh phù hợp với chương trình giảng dạy tiểu học, giúp các em hệ thống lại kiến thức và chuẩn bị nền tảng cho chương trình lớp trên. Mời các bạn tham khảo.

Xem thêm: Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 1

I. Bài tập hè tiếng Anh lên lớp 2 có đáp án số 1

a) Look and circle.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

b) Read, Draw and Colour

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

c) Count and Write.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

d) Circle the correct question and answer.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

3 - Complete the sentence.

I am a ______.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

ĐÁP ÁN

a) Look and circle.

1 - ruler; 2 - pencil case;

3 - book; 4 - chair;

b) Read, Draw and Colour

Các em học sinh đọc, vẽ & tô màu theo gợi ý

1 - Đó là 1 cục tẩy - Nó màu xanh lá.

2 - Đó là 1 cái bàn - Nó màu nâu.

3 - Đó là 1 tập bài. Nó màu tím.

c) Count and Write.

Three books

Eight crayons

Six rulers

d) Circle the correct question and answer.

1 - What is it?

It's a ruler.

It's blue.

2 - What are they?

They're pencils.

They're red.

3 - What are they?

They're sharpeners.

They're yellow.

4 - What is it?

It's a rubber.

It's orange.

II. Bài tập hè tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án số 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

ĐÁP ÁN

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng.

1 - cat;

2 - table;

3 - teddy bear;

4 - Circle;

5 - pencil;

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa.

1 - bicycle;

2 - Chair;

3 - Dog;

4 - robot;

5 - Pat;

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

1 - b; 2 - a; 3 - a; 4 - b; 5 - a;

III. Ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng Anh số 3

I. Look at the picture and complete the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

3. _ o r s _

4. _ a k _

Xem đáp án

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

Xem đáp án

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

III. Write

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

I can see a ________________

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

He is ____________________

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

That’s a _________________

Xem đáp án

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

IV/ Reorder these words to make sentences

1. I/ see/ can/ road/ a/ ./

___________________________________________

2. at/ the/ Look/ lemons/./

___________________________________________

3. bus/ The/ running/ is/ ./

___________________________________________

4. your/ foot/ Touch/ ./

___________________________________________

5. tea/ having/ She’s/./

___________________________________________

Xem đáp án

1. I can see a road. (Tôi có thể nhìn thấy một con đường)

2. Look at the lemons. (Hãy nhìn những quả chanh này)

3. The bus is running. (Xe buýt đang chạy)

4. Touch your foot. (Hãy chạm vào bàn chân của bạn)

5. She’s having tea. (Cô ấy đang thưởng thức trà)

Trên đây là Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
17 35.942
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm