Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Vũ Vân, Thái Bình năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Vũ Vân, Thái Bình năm học 2015 - 2016 là tài liệu ôn thi học kỳ 1 dành cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Sau đây mời các em làm bài và tham khảo đáp án cuối bài nhé!

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm học 2015 - 2016 theo giáo trình First Friend

Đề thi khảo sát chất lượng môn tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Liên Châu, Hà Nội

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016 có file nghe và đáp án

I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh. (2đ)

ng cl ch gr

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

si_ _ _ _ ips _ _apes _ _ ean

II. Nối từ với tranh tương ứng. (3đ)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 2

I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh. (2đ)

Điền đúng mỗi cặp chữ cái được 0,5 đ

1. sing 2.chips 3. grapes 4. clean

II. Nối từ với tranh tương ứng. (3đ)

Nối đúng mỗi ý được 0,5 đ

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

II. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ)

Mỗi ý khoanh đúng được 1đ

1. rain 2. dress 3. ball 4. grapes

IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ)

Điền đúng mỗi từ được 0,5đ

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Đánh giá bài viết
9 9.625
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm