Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Dầu Tiếng, Bình Dương năm học 2014 - 2015

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu tới bạn Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Dầu Tiếng, Bình Dương năm học 2014 - 2015 giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức sẵn sàng để bước vào kỳ thi học kỳ. Sau đây mời các em làm bài và tham khảo đáp án cuối bài.

Đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Xuân Bái, Thanh Hóa

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án
II. Circle: (2points)

5. pillow bear blanket soup

6. candy wet cold hot

7. police officer farmer sunny doctor

8. chicken green soup noodles

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 2

I. Fill in the blank: (2points)

1. hungry 2. chicken

3. noodle 4. soup

II. Circle: (2points)

5. soup 6. candy

7. sunny 8. green

III. Check the correct sentence: (3points)

9. It's raining. 10. I'm hot.

11. It's snowing. 12. I'm wet.

13. It's sunny 14. I'm cold.

IV. Multiple choice: (3points)

15. A 16. C

17. B 18. A

19. C 20. B

Đánh giá bài viết
3 20.688
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm