Đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2 có đáp án là bài tập ngắn kiểm tra vốn từ vựng của các em học sinh lớp 2, đề có nhiều dạng bài tập tiếng Anh 2 khác nhau như: viết nốt từ, nối hình và chữ, hoàn thành câu, sắp xếp lại từ... Đề ôn tập tiếng Anh lớp 2 thích hợp với các em dùng ở trên lớp hoặc luyện tập tại nhà, đặc biệt là trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Read and match:

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2

II. Match:

F

____OAT

____ATHER

G

B__N

__UMP

H

____ISH

___ARDEN

I

____OUSE

P___G

J

__ORSE

___OG

III. Read and complete:

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2

IV. Cross out the wrong letter:

1. Pencial..................................

2. Queena.................................

3. Trat.......................................

4. Sctar....................................

5. Thable..................................

V. Odd one out:

1. Duck Run Jump
2. Van Wash Wave
3. Window Table Cow
4. Fox Box Goat
5. Yoghurt Sun Star
6. Zebra Lion Zoo

VI. Rearrange these letters:

1. Nur...................................

2. Kys..................................

3. Labl..................................

4. Mujp.................................

5. Nep..................................

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

Đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2

II. Match:

F

GOAT

FATHER

G

BIN

JUMP

H

FISH

GARDEN

I

HOUSE

PIG

J

HORSE

JOG

III. Read and complete.

1 - I have a kite; She likes a mango and an orange.

2 - I go to school everyday; My nose is heart.

IV. Cross out the wrong letter:

1. Pencil (bỏ a)

2. Queen (bỏ a)

3. rat (bỏ t)

4. Star (bỏ c)

5. Table (bỏ h)

V. Odd one out:

1 - Duck; 2 - Van; 3 - Cow; 4 - Box; 5 - yoghurt; 6 - Zoo

VI. Rearrange these letters:

1 - Run; 2 - Sky; 3 - Ball; 4 - Jump; 5 - Pen;

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Đề ôn tập Từ vựng tiếng Anh lớp 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
55 25.820
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm