Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm học 2019 - 2020 theo giáo trình First Friend

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh năm học 2019 - 2020 theo giáo trình First Friend có đáp án là tài liệu ôn tập mới nhất VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh ôn tập kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 hiệu quả và đạt kết quả như mong muốn. Sau đây mời các em cùng làm bài nhé!

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Đáp án:

1 - Chocolate

2 - teacher

3 - plant

4 - kitchen

5 - pat

II. Viết (2.5pts)

sofa shoes kitchen seesaw fish TV

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Đáp án:

1 - Sofa

2 - Shoes

3 - Kitchen

4 - Seesaw

5 - fish

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5pts)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

0. What is this?

It is the _______.

a. music room

b. school bus

1. What is this?

It is the ___________.

a. kitchen

b. living room

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

2. I can ________.

a. run

b. sing

3. This is my _______.

a. house

b. bedroom

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

4. It is a _______.

a. door

b. lamp

5. This is my _______ .

a. classroom

b. playground

Đáp án:

1 - b. living room

2 - a. run

3 - a. house

4 - b. lamp

5 - a. classroom

IV. Đếm, viết và nối (2.5pts)

2 + 1 = ...3... seven

5 + 2 = ......... nine

2 + 2 = ......... eight

6 + 2 = ......... three

4 + 5 = ......... four

Đáp án:

5 + 2 = 7 - Seven

2 + 2 = 4 - Four

6 + 2 = 8 - Eight

4 + 5 = 9 - Nine

Để có một kì thi học kì 1 thành công việc luyện đề là hoạt động cần thiết. Bên cạnh đó, đề cương ôn tập cũng rất quan trọng bởi nó bao quát được toàn bộ các kiến thức ngữ pháp trọng điểm giúp các em dễ dàng xử lý khi gặp các dạng bài trong đề thi. Thầy cô và các bậc phụ huynh hãy cho các em ôn luyện nhuần nhuyễn để chuẩn bị tinh thần cũng như kiến thức vững vàng nhất trước khi bước vào kì thi học kì 1 sắp tới các đề thi như bài Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 trên đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 44.222
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm