Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 2 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Read and match. 

AB
1. Greena. right
2. Gob. light
3. Turnc. man
4. Crossd. straight
5. Snowe. walk

II. Fill the blank.

isn't; feel; wrong; is; yes; hear;

1. ___ he hungry?

2. No, he _______.

3. What's _______?

4. I ______ sick.

5. Can you _____ the thunder?

6. _____, I can.

III. Read and write T for True and F for False. 

A water buffalo lives on a farm. A dog lives in a house. A monkey lives in the forest. A bat lives on the cave. A frog lives under the water. Cats are my favorite animal. And they are in a house.

1. Cat lives on the cave.

2. Water buffalo lives on a farm.

3. A frog lives on a farm.

4. A dog lives in a house.

5. A monkey lives in the forest.

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c;

II. Fill the blank.

1. _Is__ he hungry?

2. No, he ___isn't____.

3. What's ___wrong____?

4. I _feel_____ sick.

5. Can you ___hear__ the thunder?

6. __Yes___, I can.

III. Read and write T for True and F for False.

1. Cat lives on the cave. - F

2. Water buffalo lives on a farm. - T

3. A frog lives on a farm. - F

4. A dog lives in a house. - T

5. A monkey lives in the forest. - T

Trên đây là Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 2.499
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm