Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 được VnDoc sưu tầm chọn lọc từ những bộ đề chất lượng giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Phần I:

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. 1 dm = ..................

A. 1cm

B. 10 cm

C. 100 cm

D. 50 cm

2. 28 + 4 = .....................

A. 24

B. 68

C. 22

D. 32

3. Số liền sau của 99 là:

A. 97

B. 98

C. 99

D. 100

4. 6kg + 13 kg = ...............kg

A. 19kg

B. 29 kg

C. 18 kg

D. 20 kg

5. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90

B. 100

C. 99

D. 89

6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

Bộ đề thi toán giữa học kì 1

A. 4

B. 9

C. 6

D. 5

7. 3l + 6l – 4l = ............l

A. 13l

B. 14l

C. 5l

D. 4l

8. 87 – 22 = ................

A. 65

B. 56

C. 55

D. 66

Phần II:

1. Đặt tính rồi tính:

a. 36 + 36

b. 55 + 25

c. 17 + 28

d. 76 + 13

2. Số? (2 điểm)

Bộ đề thi toán giữa học kì 1

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường?

2. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 80; 81;....;....;.....;....; 86

b/ 70;....;.....;.....;....;...; 64

Câu 2: Tính

7 + 8 =         10 + 2 =          8 + 4 =              9 + 4 =

Câu 3: Đặt tính rồi tính

27+ 15

50 + 9

Câu 4: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm

9 + 9.......19                 2 + 9.......9 + 2

40 + 4......44                25 + 5........20

Câu 5:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

25+14=39 □               42+15=71 

60+40=90 □              25+45=70 □

Câu 6: Hình bên có:

Bộ đề thi toán giữa học kì 1

......... hình tam giác

......... hình tứ giác

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 dm = ......... cm               30 cm = ........ dm

5 dm = .........cm               70 cm = .........dm

Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

3. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

48 + 25

5 + 29

38 + 39

35 + 14

Bài 2: Tính (2 điểm)

30 – 20 + 14 = .......               28 kg + 14 kg = ...........

26 + 12 – 10 = .......               36 kg + 22 kg = ...........

Bài 3: (2 điểm) Điền dấu >, < , =

16 + 25 ..... 25 + 16                31 + 10 ......50 – 20

43 – 32 ..... 20                    56 ...... 20 + 36

Bài 4: Số ? (1 điểm)

1 dm = .......cm                     30 cm = ......dm

5 dm = .......cm                     80 cm = ......dm

Bài 5: (1 điểm)

Mai cân nặng 32 kg, Hằng cân nặng hơn Mai 4 kg. Hỏi Hằng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 6: (1 điểm)

Thùng thứ nhất có 28 lít dầu, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 2 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7: (0.5 điểm)

Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 2 hình tam giác.

Bộ đề thi toán giữa học kì 1

Bài 8: (0.5 điểm)

Hình vẽ bên có .......hình chữ nhật

Bộ đề thi toán giữa học kì 1

4. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Phần 1: Trắc nghiệm (3 đ). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Các số tròn chục nhỏ hơn 50 là:

A. 10; 20; 30; 50

B. 10 ; 20; 30; 40

C. 0; 10; 20; 30

D. 20; 10; 30; 50

2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự:

90 ; …….. ; …….. ; 87 là:

A.91; 92

B. 88; 89

C. 89; 88

D. 98 ; 97

3. Hình vẽ bên dưới có:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

4. 90 cm = ….. dm . Số thích hợp viết vào chỗ …… là:

A. 10

B. 90

C. 80

D. 9

5. Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là:

A. 20 chiếc

B. 96 chiếc

C. 30 chiếc

D. 26 chiếc

6. 40 cm …… 40 dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. >

B. <

C. =

Phần 2: (7 đ) Tự luận

Bài 1: (2 đ) Đặt tính rồi tính

8 + 78            99 - 57         28 + 17        49 + 26

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 2: (1 đ) Tính

90 kg - 30 kg + 26 kg                   67 cm + 15 cm

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3: (1 đ) Tìm Y

54 + Y = 79                          Y + 27 = 59

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4: (2 đ) Thùng thứ nhất chứa 35 lít dầu. Thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5: (1 đ) Số nào ?

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán không chỉ giúp các em học sinh làm quen với cấu trúc cũng như những dạng bài tập có thể xuất hiện trong đề thi môn Toán lớp 2 giữa kì mà còn là tài liệu hữu ích giúp các em rèn luyện, củng cố cho kĩ năng làm bài của mình. Các dạng bài tập cụ thể này giúp các em còn có cơ hội vận dụng những kiến thức, kĩ năng vốn có của mình vào việc giải bài tập nâng cao.

Đối với các em lớp 2 thì học cần được sự hỗ trợ của bố mẹ và thầy cô thật nhiều, vì thế mà các bậc phụ huynh và thầy cô hãy luôn đồng hành cùng các con trên các chặng đường nhé! Các bậc phụ huynh nên dành thời gian ra để giúp con làm bài tập hay học tại nhà. Mỗi ngày làm một phép tính đơn giản sử dụng các đồ vật, lặp lại nhiều lần, điều này sẽ giúp các em nhớ lâu mà thích thú học hơn.

Ngoài Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
142 147.498
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 2 Xem thêm