Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Kiểm tra giữa kì 1 lớp 2 Tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1 dưới đây tập trung vào kỹ năng viết Tiếng Anh, giúp các em nhận biết từ vựng, cấu trúc câu, từ đó có nền tảng Tiếng Anh cơ bản tốt, giúp các em làm bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 năm 2021 đạt kết quả cao.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look and complete the word

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. c _ a y _ n

2. _ o _ h e r

3. _ o u _ h

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

4. _ e s k

5. f _ _ t

6. b r _ t h e r

II/ Answer these following questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

What color is it?

____________________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

How many kites?

____________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Who’s this?

____________________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. a/ friend/ want/ I/ ./

________________________________

2. ears/ your/ Touch/ ./

________________________________

3. ten/ has/ She/ erasers/ ./

________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1

I/ Look and complete the word

1. crayon

2. mother

3. mouth

4. desk

5. feet

6. brother

II/ Answer these following questions

1. It’s red

2. Five kites

3. It’s my grandpa

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. I want a friend.

2. Touch your ears.

3. She has ten erasers.

Trên đây là Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard, Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.066
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm