Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 là tài liệu được VnDoc biên soạn bao gồm 5 đề thi nhỏ với 3 đề cơ bản và 2 đề nâng cao giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 24 + 16 là:

A. 40B. 30C. 60D. 50

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 15kg – 5kg = …kg là:

A. 20B. 10kgC. 10D. 20kg

Câu 3: Số bé nhất có hai chữ số là số:

A. 12B. 11C. 9D. 10

Câu 4: Bạn Hà có 10 quyển vở. Bạn Lan có nhiều hơn bạn Hà 4 quyển vở. Số quyển vở bạn Lan có là:

A. 12 quyển vởB. 14 quyển vởC. 4 quyển vởD. 15 quyển vở

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính

a, 24 + 11b, 98 – 26c, 48 + 15d, 78 – 35

Bài 2 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a, 45 …. 36b, 17 …. 22
c, 60 …. 98 - 15d, 15 + 28 …. 97 – 54

Bài 3 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 13kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật và bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số 57, 48, 17, 49, số bé nhất là số:

A. 57B. 48C. 17D. 49

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1dm = ….cm là:

A. 1B. 10C. 100D. 0

Câu 3: Kết quả của phép tính 4kg + 12kg là:

A. 15kgB. 23kgC. 20kgD. 16kg

Câu 4: Thùng thứ nhất chứa 36 lít dầu. Thùng thứ hai chứa ít hơn thùng thứ nhất 11 lít dầu. Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:

A. 36 lít dầuB. 47 lít dầuC. 15 lít dầuD. 25 lít dầu

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

a, 12 + 34b, 65 – 43c, 57 + 35d, 44 – 12

Bài 2 (2 điểm): Cho các số 28, 49, 10, 58, 74, 17. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên

Bài 3 (2 điểm): Mai năm nay 10 tuổi. Bố của Mai hơn Mai 38 tuổi. Hỏi năm nay bố của Mai bao nhiêu tuổi?

Bài 4 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình chữ nhật?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 11 + 23 … 65 – 31 là:

A. =B. <C. >D. +

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5dm = ….cm là:

A. 55B. 15C. 5D. 50

Câu 3: Các số tròn chục bé hơn 60 là:

A. 10, 20, 40, 50B. 0, 10, 30, 40
C. 20, 30, 40, 50D. 10, 20, 30, 40, 50

Câu 4: Nhà Lan có một đàn vịt và gà gồm 35 con. Biết số vịt là 14 con. Số gà nhà Lan có là:

A. 20 conB. 21 conC. 10 conD. 11 con

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

a, 29 + 5b, 35 + 16c, 24 + 18d, 17 + 15

Bài 2 (2 điểm): Tính:

75kg – 14kg + 23kg15l + 26l – 11l

Bài 3 (2 điểm): Lớp 2A có 45 học sinh. Lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 6 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

Bài 4 (2 điểm): Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ dưới đây để được 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 4 – Đề nâng cao

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 11 + 24 + 38 là:

A. 65B. 77C. 63D. 73

Câu 2: Kết quả của phép tính 26kg + 25kg là:

A. 51kgB. 61kgC. 50kgD. 41kg

Câu 3: Phép cộng nào dưới đây có một số hạng bằng tổng?

A. 34 + 12 = 46B. 23 + 12 = 35
C. 45 + 0 = 45D. 11 + 22 = 33

Câu 4: Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 12 là:

A. 93B. 95C. 96D. 39

Câu 5: Sợi dây thứ nhất dài 13cm, sợi dây thứ hai 10cm, sợi dây thứ ba dài 20cm. Hỏi ba sợi dây có độ dài tổng cộng là bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. 43cmB. 40cmC. 53cmD. 33cm

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

a, 27 + 35b, 18 + 25c, 36 + 35d, 9 + 45

Bài 2 (2 điểm): Tính:

98kg – 34kg + 12kg13l + 10l + 7l
25cm + 38cm – 42cm89dm – 11dm – 65dm

Bài 3 (1 điểm):

a) Hiệu của hai số là 37, nếu giảm số bị trừ đi 5 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là bao nhiêu?

b) Hiệu của hai số là 22, nếu số trừ tăng lên 7 đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới là bao nhiêu?

Bài 4 (2 điểm): Lớp 2A có 17 bạn học sinh nam và 15 bạn học sinh nữ. Hỏi:

a) Lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

b) Lớp 2B có số học sinh nhiều hơn số học sinh của lớp 2A là 5 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

Bài 5 (1 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác, bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 5 – Đề nâng cao

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Tổng giữa số tròn chục lớn nhất và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là:

A. 98B. 99C. 90D. 96

Câu 2: Kết quả của phép tính 47l – 12l là:

A. 30lB. 35lC. 33lD. 32l

Câu 3: Phép trừ nào dưới đây có số bị trừ bằng hiệu?

A. 33 – 11 = 22B. 28 – 0 = 28C. 47 – 32 = 15D. 67 – 46 = 21

Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số là 10 là:

A. 15B. 28C. 19D. 16

Câu 5: Một doanh nghiệp có tổng cộng 78 xe tải lớn và xe tải nhỏ. Hỏi doanh nghiệp đó có bao nhiêu xe tải lớn biết có 30 xe tải nhỏ?

A. 48 xeB. 38 xeC. 40 xeD. 30 xe

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1 điểm): Đặt rồi tính:

a, 11 + 28b, 34 + 12c, 26 + 35d, 47 + 45

Bài 2 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

12kg + 3kg …. 16kg22l – 11l …. 10l
45cm + 16cm … 23cm + 38cm12dm + 14dm …. 78d – 52dm

Bài 3 (2 điểm): Viết các số có 2 chữ số có tổng của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 10 và sắp xếp các số vừa lập được theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 58kg đường, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 25kg đường. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 5 (1 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán

Đề xem trọn bộ đáp án 5 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2, mời tải tài liệu về!

---------------

Ngoài Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 4.004
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 sách KNTT Xem thêm