2 Đề ôn thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh Family and Friends 2 năm 2021

VnDoc.com xin giới thiệu Bộ 2 Đề ôn thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh Family and Friends 2 đáp án dưới đây là tài liệu ôn thi học kỳ 2 dành cho các em học sinh lớp 2 cực hay, giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trong tâm cuối học kì 2 lớp 2 đã học đồng thời nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

⇒ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng Anh 2 mới nhất: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 HOT

I. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 có đáp án - Đề số 1

I. Count and write. 

1. seven + six =________________

2. nineteen – eight =_________________

3. Twenty one – nine =___________________

4. Eight + nine = ___________________

5. Three + eight =____________________

6. Seventeen + two =___________________

7. Eight + four =_______________________

8. Twelve – two =______________________

9. Eleven + five = _____________________

10. Fourteen – one =__________________

II. Put the words in order. 

1. is/ his/ book/ blue/ This/ ./

->_______________________________________________

2. Where/ the/ is/ tiger/ ?/

->_______________________________________________

3. How old/ father/ is/ your/ ?

->_______________________________________________

4. she/ Is/ a clerk/ ?

->_______________________________________________

5. father/ My/ is/ engineer/ an/ ./

->_______________________________________________

6. Her/ Lisa/ name/ is/ ./

->_______________________________________________

7. are/ These/ my / legs/ .

->_______________________________________________

8. bed/ What/on/ your/ is/ ?/

->_______________________________________________

9. The / under/ is/ the tree/ swing/ .

->_______________________________________________

III. Read and match. 

A B
1. What time is it? a. I am wearing a pink dress.
2. What does she like? b. He works in the factory.
3. Where does your brother work? c. She likes teddy bear.
4. What is your brother job? d. He is a worker.
5. What are you wearing? e. It's nine o'clock.

IV. Choose the odd one out.

1. A. I B. He C. her
2. A. What B. is C. Where
3. A. engineer B. factory C. school
4. A. tennis B. football C. like
5. A. sunny B. weather C. cool

ĐÁP ÁN

I. Count and write.

1. seven + six =_______thirteen_________

2. nineteen – eight =________eleven_________

3. Twenty one – nine =__________twelve_________

4. Eight + nine = _________seventeen__________

5. Three + eight =__________eleven__________

6. Seventeen + two =________nineteen___________

7. Eight + four =____________twelve___________

8. Twelve – two =___________ten___________

9. Eleven + five = __________sixteen___________

10. Fourteen – one =_________thirteen_________

II. Put the words in order.

1 - This is his blue book.

2 - Where is the tiger?

3 - How old is your father?

4 - Is she a clerk?

5 - My father is an engineer.

6 - Her name is Lisa.

7 - These aremy legs.

8 - What is on your bed?

9 - The swing is under the tree.

III. Read and match.

1 - e; 2 - c; 3 - b; 4 - d; 5 - a;

IV. Choose the odd one out.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

II. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Anh năm 2021 có đáp án - Đề số 2

I. Read and circle (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

II. Write the correct words with the picture (1.25 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

III . Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại). (1.25 điểm)

1. A. socks B. shorts C . kitchen D. coat

2. A. sheep B. dress C. T-shirt D. pants

3. A. fish B. shoes C. lion D. goat

4. A. living room B. hat C. bedroom D. bathroom

5. A. house B. apartment C. chair D. dining room

IV. Count and write. (Đếm và viết ) (1 điểm)

1. seven + eight =________________

2. eighteen – six =_________________

3. Twenty – five =___________________

4. Eight + Eight = ___________________

5. Three + ten =____________________

6. Seventeen + three =___________________

7. Eight + Ten =_______________________

8. Twelve – six =______________________

9. Eleven + seven = _____________________

10. Fourteen – Nine =__________________

V. Complete the sentences and translate in to Vietnamese. (4 điểm)

1/ is/ my/ ball./ red/ This

->_______________________________________________________________________

2/ Where/ the/ are/ lions?

->________________________________________________________________________

3/ How old/ you?/ are

->________________________________________________________________________

4/ he/ Is/ a policeman?

->________________________________________________________________________

5/ mom/ My/ is/ a nurse.

->________________________________________________________________________

6/ His name/ Tom./ is

->_______________________________________________________________________

7/ are/ These/ my hands.

->________________________________________________________________________

8/ table?/ What’s/on/the

->________________________________________________________________________

9/ The slide/ under/ is/ the tree.

->________________________________________________________________________

10/ tiger/ The/ is/ on/ the sofa.

->________________________________________________________________________

11/ is /in/ the tree./ The bike

->________________________________________________________________________

12/ is/ The teddy bear/ under/ the slide.

->________________________________________________________________________

13/ the seesaw./ is / on/ The doll

->________________________________________________________________________

14/ The ball/on/ is/ the goal.

-> ________________________________________________________________________

15/ is/ This / Billy’s/ ice cream.

->________________________________________________________________________

16/ My grandpa/ a/ is/ doctor.

->________________________________________________________________________

17/ the ball/ Is/ under/ the table?

->________________________________________________________________________

18/ What color/ the umbrella/ is?

->________________________________________________________________________

19/ she/ Is/ a/ pilot?

->________________________________________________________________________

20/ you/ Do/ like/ cookies?

->________________________________________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

Ví dụ: Is Billy in the bedroom? Yes, he is.

1. Are they in the bath room? No, they ________.

2. ______Tom and Tim in the dining room.? Yes, they ______.

3. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

4. _____ Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word. (Viết từ.) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoác

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) con heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) con cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) con hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) con sư tử

⇔ Tham khảo đề thi hết năm lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2019 - 2020

Đáp án đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2

I. Read and circle (1 điểm)

1 - princess;2 - monkey; 3 - bell; 4 - swing;

II. Write the correct words with the picture (1.25 điểm)

1 - grapes; 2 - cook; 3 - flower; 4 - dress; 5 - toy;

III . Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại). (1.25 điểm)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - C;

IV. Count and write. (Đếm và viết ) (1 điểm)

1. fifteen; 2. twelve; 3. fifteen; 4. sixteen; 5. thirteen ;

6. twenty; 7. eighteen; 8. six; 9. eighteen; 10. five;

V. Complete the sentences and translate in to Vietnamese. (4 điểm)

1. This is my red ball.

2. Where are the lions?

3. How old are you?

4. Is he a policeman?

5. My mom is a nurse.

6. His name is Tom.

7. These are my hands.

8. What is on the table?

9. The slide is under the tree.

10. The tiger is on the sofa.

11. The bike is in the tree.

12. The teddy bear is under the slide.

13. The doll is on the seesaw.

14. The ball is on the goal.

15. This is Billy’s ice - cream.

16. My grandpa is a doctor.

17. Is the ball under the table?

18. What color is the umbrella?

19. Is she a pilot?

20. Do you like cookies?

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1. aren’t ; 2. Are - are ; 3. is - is; 4. is- isn’t ;

VII. Write the word. (Viết từ.) (1 điểm)

1. circle ; 2. coat ; 3. pig ; 4. tiger ;

5. zebra ; 6. giraffe ; 7. house ; 8. lion ;

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề ôn thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends 2 (Đề số 2). Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
44 33.220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm