Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề cương môn tiếng Anh lớp 2 cuối học kì 2 có đáp án

Bài tập ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 có đáp án nằm trong bộ đề đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 2 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 2 khác nhau được biên tập bám sát chương trình học Tiny Talk 2 giúp các em học sinh lớp 2 ôn thi cuối năm lớp 2 năm 2019 - 2020 hiệu quả.

I. Look and write: (nhìn và viết)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

II. Uncramble the words. (sắp xếp thành từ)

1. ycdan. _______

2. ltwoe _______

3. myomm _______

4. omhe _______

5. remfra _______

6. sodeoln _______

7. hsif _______

8. maohosp _______

9. igthn _______

10. posa _______

III. Fill in the blanks with the correct words: (Điền vào chỗ trống với từ thích hợp)

ready - want - home - brother - don’t

1. I______ like fish.

2. He’s my_______.

3. Dinner’s ______.

4. I ______ ice cream.

5. I’m _______.

IV. Complete the correct words (viết thành từ đúng)

1. _re_d.

2. s_a_.

3. n_odl_s.

4. s_am_ _o.

5. _e_t.

6. s_ _e_ .

7. sta_ s.

8. _ _op.

9. s_id_.

10. _i_e.

11. ca_d_.

12. _h_ck_n.

13. _ik_.

14. mo_ _ y.

ĐÁP ÁN

I. Look and write: (nhìn và viết)

1 - moon; 2 - noodles; 3 - slide;

4 - shampoo; 5 - towel; 6 - ;

7 - bread; 8 - nurse; 9 - farmer;

10 - chips; 11 - swing; 12 - chicken;

13 - flag; 14 - chase/ play tag; 15 - bear;

16 - doctor; 17 - sweets/ candy; 18 - Stars

II. Uncramble the words. (sắp xếp thành từ)

1 - candy; 2 - towel; 3 - mommy; 4 - home; 5 - farmer;

6 - noodles; 7 - fish; 8 - shampoo; 9 - thing; 10 - soap;

III. Fill in the blanks with the correct words: (Điền vào chỗ trống với từ thích hợp)

1. I____don't__ like fish.

2. He’s my___brother____.

3. Dinner’s ___ready___.

4. I ___want___ ice cream.

5. I’m __home_____.

IV. Complete the correct words (viết thành từ đúng)

1. bread.

2. soap

3. noodles.

4. shampoo.

5. feet.

6. sweet .

7. stars.

8. Shop/ Stop

9. slide.

10. Nine/ Nice

11. candy.

12. chicken.

13. like/ bike

14. molly.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi tại đây: Đề cương tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 9.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm