Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
LISTENING
1. Listen and draw
or
( 6 ms)
2. Listen and check() the box ( 2 ms )
(A)
( B)
( C )
( A )
( B )
( C)
(A)
(B)
(C)
(A)
(B)
(C )
1
2
3
6
5
4
1
2
3
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3.Listen and fill in the correct circle ( 2ms)
(A)
(B)
(C)
(A)
(B)
(C )
(A)
(B)
(C )
(A)
(B)
(C )
READING:
I. Read and tick the box ( 6ms)
1
2
3
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Read and fill in the correct circle ( 2ms )
III. Read, write and match (2 ms)
I
WRITING
I. Look at the picture. Write “a” or “an”. (6 ms)
1. It has three sides.
What is it?
(A)It’s a square.
(B) It’s a triangle.
(C) It’s a circle.
2. It doesn’t have sides.
What is it?
( A ) It’s a square.
( B ) It’s a triangle.
( c ) It’s a circle.
4. They’re little. What are they?
(A) They’re lions.
(B) They’re elephants.
(C) They’re monkeys.
f……n
b……d
p……n
c……t

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm tra cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh được biên tập theo chương trình Family & Friends 2 giúp các em học sinh lớp 2 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 1. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 2.472
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm