Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 10

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
LISTENING
I. Listen and number ( 4 pts)
II. Listen and write T ( True) or F (False) ( 4 pts)
1. This is my pencil ................... .
2. My name’s Rosy ................... .
3. What’s your favorite toy ? ................... .
4. He is a fireman. ................... .
5. This is Milly’s grandpa. He’s a teacher . ................... .
II. Listen and draw the lines ( 2 pts)
1
Emma
F
Emma
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
READING
I. Look and read. Put a tick (
) on the right sentence and a cross (
) on the wrong
sentence (4pts) .
Example:
What’s this ? It’s a pencil.
This is my doll.
1.
What’s this? It’s a bag.
2.
This is your bag.
3.
These are my eyes.
4.
How old are you? I’m eight.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Look and read. Write Yes or No(4pts) .
Example:
Is it a book? Yes, it is.
Is it a car? No,it isn’t.
1.
Is this your teddy? - ________, ________
2.
Is it a rubber? - ________, ________.
3.
Is she a doctor ? - ________, ________.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh thường gặp giúp học sinh lớp 2 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 10. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
10 3.813
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm