Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 1

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 1 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 2

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise1: Read and match

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhA. monkey
Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhB. ball
Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhC. milk
Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhD. chair
Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhE. book

Exercise 2: Circle the odd one out

1. A. triangleB. meatC. circleD. square
2. A. appleB. chickenC. orangeD. grape
3. A. milkB. waterC. cokeD. parrot
4. A. hairB. penC. pencilD. rubber
5. A. snakeB. yogurtC. monkeyD. elephant

Exercise 3: Count and write

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

1. ______ books

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh2. _______ crayonsÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh3. _________ ruler

Exercise 4: Look at the picture and write

Yes, they areNo, they aren’t

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

1. Are they her shoes?

____, _____________

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

2. Are they his socks?

____, _____________

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

3. Are they her T-shirts?

____, _____________

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

4. Are they her dresses?

____, _____________

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

5. Are they his shorts?

____, _____________

Exercise 5: Match

1. What’s your name?A. It’s a ruler
2. What’s this?B. My name’s Tina
3. How old are you?C. Fine, thanks
4. How do you spell your name?D. I’m seven
5. How are you?E. T-I-N-A

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 1

Exercise1: Read and match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

Exercise 2: Circle the odd one out

1. B

2. B

3. D

4. A

5. B

Exercise 3: Count and write

1. Five books

2. Ten crayons

3. One ruler

Exercise 4: Look at the picture and write

1. Yes, they are

2. No, they aren’t

3. No, they aren’t

4. Yes, they are

5. Yes, they are

Exercise 5: Match

1. B

2. A

3. D

4. E

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.355
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm