Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 chương trình mới (20 đề)

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 bao gồm các đề luyện tập giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết các đề thi giữa học kì 2 lớp 1 đầy đủ.

Các bạn bấm vào đường link từng môn dưới đây để xem chi tiết

I. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 chương trình mới

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

II. Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 1

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………………

Lớp: ……………........................................................................................

Bài 1. (1 điểm)

a. Viết theo mẫu:

25: hai mươi lăm 62: …………………………………

36: ………………………………. 45: …………………………………

91: ………………………………. 84: …………………………………

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị ………

Số 76 gồm 7 và 6 ………

Số 76 gồm 70 và 6 ………

Số 92 là số có hai chữ số ………

Số 92 gồm 2 chục và 9 đơn vị ………

Bài 2. (3 điểm)

a. Tính:

15 + 4 =….

4 + 13 =….

9 +7 =….

6 + 6 =….

19 - 9 = ….

b. Tính:

15 + 2 = ………20 + 30 = ………17 – 3 + 2 = …………
19 – 6 = ………40 + 40 = ………16 – 2 + 4 = …………
17 – 3 = ………80 – 50 = ………80 – 40 + 30 = ………

Bài 3.

a) Điền dấu ( >; <; = ) vào chỗ chấm (2 điểm)

18 …… 1526 …… 3277 …… 20 + 50
30 …… 2047 …… 7480 …… 60 + 30
90 …… 7058 …… 5218 …… 12 + 6

b) Điền số (1 điểm)

20 + …… = 7090 - …… = 20
17 - …… = 15…… - 6 = 12

Bài 4. (2 điểm) Giải bài toán sau:

Lan có 30 nhãn vở, Mai có 20 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5. (1 điểm)

a) Vẽ đoạn thẳng dài 8 cm.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) - Vẽ và viết tên 3 điểm ở trong hình vuông.

- Vẽ và viết tên 4 điểm ở ngoài hình vuông.

Đề kiểm tra môn Toán số 1

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 2

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ)

20;.....;......; 23;.....;......;......;.....; 28;......;......;

31;.....;......;......;35;......;.......;......;.......;.......;......; 42

Bài 2: Viết số (theo mẫu ) (1 đ)

a) Hai mươi lăm: 25b) 49: bốn chín
Năm mươi:......55................
Ba mươi hai :....21.................
Sáu mươi sáu:......73.................

Bài 3: Đặt tính rồi tính (2đ)

20 + 30

40 + 50

80 – 40

17 – 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4: Tính (2đ)

20 + 50 =70 – 30 =
10 + 20 + 30 =90 – 30 + 20 =
40 cm + 40 cm =80 cm – 60cm =

Bài 5: Điền dấu >,<,= ? (2đ)

80......6070 – 20.......40
50 – 20 ....3060.......30 + 20

Bài 6: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông, vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông. (0,5đ)

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1

Bài 7: Tổ Một làm được 20 lá cờ, tổ Hai làm được 10 lá cờ. Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ? (1,5đ)

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 3

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 3 điểm

a) Số liền trước số 13 là 12

b) Số liền sau số 21 là 20

c) 87 gồm có 8 chục và 7 đơn vị

d) 16 < 10 + 5

e) Số 25 đọc là “Hai mươi lăm”

g) 23 cm + 12 cm = 35 cm

Bài 2. Đặt tính rồi tính 2 điểm

24 + 15

10 + 9

12 – 2

90 – 40

Bài 3. Tính nhẩm 1,5 điểm

11 + 3 – 4 = …….           15 – 2 + 3 = ………

17 – 5 – 1 = …….           19 – 6 + 6 = ………

30 cm – 20 cm = ……..   12 cm + 6 cm = ……..

Bài 4. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính? 1,5 điểm

Bài 5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 4 cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó. 1 điểm

Bài 6. Hãy viết một số có hai chữ số sao cho chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9. 1 điểm

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 4

Bài 1. (3 điểm)

a) Viết theo mẫu:

viết số

đọc số

đọc số

viết số

20

hai mươi

Sáu mươi

60

50

...........................

Chín mươi

......................

80

..........................

Sáu chục

.......................

b) Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm :

25 – 5 ........ 10 +10

90 – 30 ...... 10 + 30

Bài 2. (3 điểm) Đặt tính rồi tính:

80 - 30 20 + 30 14 + 3 19 - 6

Bài 3. (2 điểm) Tính:

80 – 40 + 30 = ............

60 cm – 30 cm = .....................................

50 + 30 – 20 = ............

30 con cá – 20 con cá = .......................

Bài 4. (1 điểm) Lan gấp được một chục chiếc thuyền, Hùng gấp được 30 cái. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền?

Bài 5. (1 điểm) Hình vẽ bên có:

Đề thi lớp 1 môn Toán

  • Có ........ hình tam giác
  • Có ........vuông

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 5

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. Số liền trước của 18 là 19

B. Số liền trước của 18 là 17

Câu 2. Đúng ghi Đ sai ghi S:

a) Số 76 gồm 7 và 6

b) Số 76 gồm 70 chục và 6

c) Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị

d) Số 76 là số có hai chữ số

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số 52 bé hơn số: A. 25                     B. 62                   C. 42

b) Số 76 lớn hơn số: A. 87                    B. 92                   C. 67

Câu 4. Điền dấu (>; <; = ) thích hợp vào chỗ chấm:

20 + 30 ......... 60                                           70 + 10 ............ 10 + 70

80 - 10 ......... 69                                            45 ............. 50 - 40

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

14 + 5                        18 - 7                   90 - 50                          20 + 40

Câu 6. Hà có 1 chục nhãn vở, mẹ mua cho Hà thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

Câu 7. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1

a) Các điểm ........................ ở trong hình vuông

b) Các điểm ........................ ở ngoài hình vuông

Các bạn học sinh hoàn toàn có thể tự tiến hành làm bài tập và giải bài tập theo đúng những kiến thức trên đã học, các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em. Chúc các em có thể nâng cao được các kỹ năng giải Toán lớp 3 của mình một cách tốt nhất.

Ngoài Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 1 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 1, và môn Toán 1. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 1 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng tạo

Đánh giá bài viết
102 188.879
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 1 Xem thêm