Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2020 - 2021 - Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 2 - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and match

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 2 - Đề 1

A. ill

2. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 2 - Đề 1

B. juice

3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 2 - Đề 1

C. guitar

4. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 2 - Đề 1

D. kangaroo

5. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 2 - Đề 1

E. tiger

Exercise 2: Read and write “A/ An”

1. Is it ______ apple? - No, it isn’t

2. What is this? - It’s _____ notebook

3. I have _____ orange

4. There is ______ picture on the wall

5. Is it _____ duck? - Yes, it is

Exercise 3: Write the missing letters “e, j, l, a, c, i” to complete the words

1. _ g g

2. m _ n

3. _ u i c e

4. _ a t

5. _ i o n

6. f _ s h

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 2

Exercise 1: Look at the picture and match

1. B

2. D

3. E

4. A

5. C

Exercise 2: Read and write “A/ An”

1. an

2. a

3. an

4. a

5. a

Exercise 3: Write the missing letters to complete the words

1. e g g

2. m a n

3. j u i c e

4. c a t

5. l i o n

6. f i s h

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2020 - 2021 - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 1 Unit Starter nâng cao, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.486
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 Xem thêm